Francúzi skúmajú novú techniku ťažby bridlicového plynu

Hoci prieskum zásob bridlicového plynu metódou vysokoobjemového hydraulického štiepenia (frakovania) zostáva vo Francúzsku zakázaný, minister  pre priemysel Arnaud Montebourg je jeho podporovateľom.

Začiatkom februára si úrad francúzskeho parlamentu, ktorý skúma vedecké  a technologické možnosti, vypočul poslanca Jean-Claude Lenoira, ktorý je spoluautorom správy o alternatívnych metódach voči frakovaniu. Pozornosť získava nová experimentálna technika ťažby za použitia nehorľavého propánu – heptafluórpropánu.

Vstrekovanie plynu pod povrch zeme pri získavaní uhľovodíkov nie je nič nové. Ropné firmy dlhodobo vstrekujú CO2 do ropných a plynových vrtov. Keď dosiahne podzemie, kde sú vyššie teploty, plyn sa progresívne roztiahne, zatlačí na uhľovodíky a uľahčí ich extrakciu.

Heptfluórpropán by mohol umožniť vytvoriť praskliny v podloží, kde sa nachádza uhlie, bridlicová ropa a plyn.

Lenoir: Našli sme čistú technológiu

Poslanec Lenoir uviedol, že jeho kolegovia vyjadrila „záujem o novú technológiu“ a dodal, že „všetky otázky predložili tí, ktorí sú presvedčení o nevyhnutnosti znovu otvoriť tento spis.“

Lenoir v minulosti pracoval pre energetickú spoločnosť EDF a je jedným z hlavných advokátov nových metód. „Heptafluórpropán nie je horľavý, vstrekuje sa do podzemia a potom sa úplne získava späť, čím je neškodný pre životné prostredie. A nepoužíva sa žiadna voda,“ uviedol.

Na rozdiel od frakovania, kde sa využíva obrovské množstvo vody a chemikálií, plyn je v tomto prípade sebestačný.

„Minister priemyslu si vyžiadal dodatočné informácie o technike s fluórpropánom. Našli sme čistú technológiu a splnili sme podmienky pre experiment,“ doplnil Lenoir.

Zelení, socialisti a verejnosť proti

Podľa niektorých environmentalistov by bol tento liek na frakovanie horší než samotná choroba. Líderka Strany zelených vo Francúzsku Emmanuelle Cosse si myslí, že znovuotvorenie otázky bridlicového plynu by bolo casus belli.

V každom prípade, vrty sú stále ďaleko. Predstavitelia americkej firmy EcorpStim, ktorí nehorľavý propán, by mali onedlho tento projekt vo Francúzsku obhajovať.

Z pohľadu zákona bude tiež musieť vzniknúť národný monitorovací výbor, ktorého založenie vyžaduje podporuj aj ministerstva životného prostredia, ktoré je ale proti bridlicovému plynu. Až potom by sa získalo povolenie pre experiment. Vzhľadom na nadchádzajúce miestne a európske voľby sa neočakáva rýchly pokrok v tomto prípade.

Drvivá väčšina obyvateľstva v krajine sa vyjadruje proti bridlicovému plynu. Z z politických strán ho okrem zelených odmietajú aj socialisti.

Tlak priemyslu

Združenie zamestnávateľov MEDEF, pravica i centristi ale poukazujú na možnosť získať prístup k lacnej energii. Jean-Louis Schilansky, šéf  únie producentov ropy UFIP, obhajuje potrebu využitia nekonvenčných uhľovodíkov. Európske rafinérie totiž čelia silnému tlaku konkurencie z USA, ktorá  sa teší z lacného bridlicového plynu a podnikom na Blízkom východe, ktoré majú bližšie k rýchlorastúcim ázijským trhom.

Aby sa vyhli stigme, ktorá je spojená s frakovaním, hnutie na podporu bridlicového plynu chce dokonca úplne upustiť od používania termínu bridlicový plyn. „Je to konvenčný zemný plyn, ktorý každý používa na varenie,“ tvrdí Jean-Claude Lenoir.

Úprava frakovania v EÚ

Koncom januára prijala Európska komisia odporúčanie s minimálnymi záasadami pre frakovanie. Odporúčanie by malo pomôcť všetkým členským štátom, ktoré plánujú použiť túto metódu, riešiť zdravotné a environmentálne riziká a zlepšiť transparentnosť pre občanov. Takisto sa ním podľa Komisie vytvoria rovnaké podmienky pre priemysel a stanoví jasnejší rámec pre investorov v Európe.

Väčšina právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia bola prijatá ešte pred začatím vysokoobjemového hydraulického štiepenia. Niektoré aspekty súvisiace so životným prostredím preto nie sú v súčasných právnych predpisoch EÚ úplne vyriešené. To viedlo k verejným obavám a výzvam na prijatie opatrení na úrovni EÚ.

Spolu s odporúčaním sa vypracovalo aj oznámenie, ktoré zohľadňuje príležitosti a výzvy spojené s používaním frakovania na ťažbu uhľovodíkov. Obidva dokumenty sú súčasťou širšej iniciatívy Komisie s cieľom zaviesť integrovaný rámec politiky v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030.