Francúzsko a Taliansko prepojí najdlhšie podzemné vedenie

Zdroj: EurActiv.com

Francúzsky prevádzkovateľ elektrických sietí RTE začal výstavbu 190 km úseku prenosovej sústavy do Talianska za 1 miliardu eur.

Pôjde o najdlhšie vysokonapäťové vedenie, ktoré povedie popod Alpy súbežne s diaľnicou v už existujúcom tuneli. Minimalizuje sa tak vizuálny dopad prepojenia na horskú oblasť.

V minulom roku Taliansko doviezlo z Francúzska približne 18 terawatthodín elektrickej energie, čo je približne tretina francúzskeho vývozu energie. Nové prepojenie Savoie-Piemonte z francúzskeho Chambery do Turína s kapacitou 1200 megawattov výrazne odbremení preťažené siete medzi dvoma krajinami.

Zvýšenie energetických prepojení medzi členskými štátmi až na úroveň 10 percent ich inštalovanej výrobnej kapacity je kľúčovým návrhom Európskej komisie na vytvorenie Energetickej únie. Táto myšlienka však nie je úplne nová.

Rovnaký návrh odsúhlasili predstavitelia EÚ už v roku 2002. Napriek tomu však viac ako 12 členských krajín vytýčený cieľ stále nespĺňa. Taliansko, Portugalsko a Rumunsko sú prepojené na úrovni 7 percent, Veľká Británia sa približuje k 6 percentám. Poľsko ostáva na 2 percentách, pričom Pobaltské štáty ešte nie sú úplne synchronizované s Európskou sieťou a spoliehajú sa na ruských operátorov.

Najväčšie percento prepojení má podľa Komisie Luxembursko (245 % )Chorvátsko (69 %), Slovinsko (65 %) a Slovensko (61 %).

So susedmi sa prepájať chceme

Suverénne najlepšie prepojenie má Slovensko s Českou republikou a to najmä vďaka spoločnej minulosti. V najbližších 10. rokoch preto podľa informácií Slovenskej elektrizačnej a prenosovej  sústavy  (SEPS) SR neplánuje investovať do ďalších prepojení týmto smerom.

So severným susedom má Slovensko jedno dvojité elektrické vedenie medzi Lemešanmi a Krosnom. Želalo by si ich však viac. Po dostavbe 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach bude Slovensko čistým vývozcom energie a preto ďalší potenciálny zákazník v podobe Poľska by bol určite vítaný. V kuloároch sa hovorí o možnom projekte 2-krát 400 kilovoltového vedenia Varín-Byczyna. Zatiaľ sa o ňom vedú bilaterálne rokovania.

S Ukrajinou slovenské Veľké Kapušany spája jednoduché 400 kv vedenie. Do budúcna SEPS plánuje nahradiť toto prepojenie 2-krát 400 kv dvojitým vedením. Keďže však stále chýba záväzný postoj Ukrajiny k tomuto projektu, s výstavbou sa začne možno až v roku 2024.

S vybudovaním prvého prepojenia medzi Slovenskom a Rakúskom SEPS nepočíta ani v najbližších 10. rokoch. Problémy spojené s realizáciou tohto cezhraničného vedenia sú technického charakteru, významnú rolu však hrá aj politika. Rakúsko nie je naklonené Slovenskej „jadrovej“ elektrickej energii.

S Maďarskom má Slovensko v súčasnosti dve jednoduché prepojenia. V minulosti už obe strany podpísali memorandum o výstavbe výstavbe 2×400 kilovoltového vedenia medzi Gabčíkovom, maďarskou obcou Gönyű a slovenským Veľkým Ďurom a novým vedením, ktoré by spájalo Rimavskú Sobotu a maďarskú obec Sajóivánka.