Francúzsko chce zakázať ťažbu bridlicového plynu

foto: bridlica, zdroj: flickr, autor: tonquetyed

Poslanci vládnej stredopravej strany UMP predložili do zrýchleného konania návrh zákona, ktorý v prípade prijatia po jedinom čítaní v oboch komorách parlamentu zruší vrtné povolenia, ktoré vydal bývalý minister životného prostredia Jean-Louis Borloom trom energetickým spoločnostiam.

Zákaz vrtov podporuje aj opozičná Socialistická strana, ktorá predstavila aj vlastný alternatívny text s podobným zámerom.

V marci už vláda predĺžila moratórium na vrty do júna. Tento krok nasledoval predovšetkým po protestoch asi 20.000 demonštrantov proti tejto metóde ťažby pri juhofrancúzskej dedinke Villeneuve-de-Berg. Ťažba sa tu mala začať koncom tohto roku.

Vedci spokojní, spoločnosti sa obávajú

Predĺžením moratória na vrty sa potvrdili závery hydrológov z univerzity v Montpellier. Françoise Elbazová uviedla, že v prípade ťažby by región Montpellieru „a všetky vodné zdroje blízko vrtnej oblasti boli vážne ohrozené“.

„Vždy existuje technologické riziko. Pri ťažbe sa môžu uvoľniť toxické plyny ako napríklad rádioaktívne prvky prirodzene obsiahnuté v skale,“ vysvetlila. „A úrady by potom museli prerušiť zásobovanie vodou.“

Hoci vo Francúzsku zatiaľ neprebehla žiadna ťažba bridlicového plynu, vedci odkazujú na príklad amerického Pittsburgu. Elbazová pripomenula, že po použití chemikálii na rozlomenie horniny a zaistenie jej priepustnosti, dosiahli vodné zdroje pre mesto takú úroveň salinity, že sa stali nevhodnými pre konzumáciu.

Generálny riaditeľ spoločnosti Total Christophe de Margerie počas februárovej prezentácie ročných výsledkov povedal, že ho „hnevá hluk“ okolo bridlicového plynu. Vyjadril frustráciu nad šíriacimi sa obavami z bezpečnosti vŕtania: „[J]e dobré hovoriť o problémoch, ktoré môžu nastať – ak vôbec existujú – ale dnes žiadne nie sú.“

Udelenie licencie na testy bez zapojenia verejnosti sa Margerie snažil ospravedlniť tým, že „ak budeme žiadať o povolenie, aby sme jedného dňa mohli žiadať o povolenie, upadneme do zbytočného papierovania.“

EU vyhodnotí potenciál bridlicového plynu v Európe

Ak sa zákon príjme, môže to uzavrieť debatu vo Francúzsku. Nie však na európskej úrovni.

Na februárovom energetickom summite predstavitelia členských krajín odsúhlasili, že „by sa mal posúdiť potenciál Európy pre udržateľnú ťažbu a využívanie konvenčných a nekonvenčných (bridlicový plyn a roponosná bridlica) zdrojov fosílnych palív.“

Podľa správy konzultačnej firmy McKinsey, vypracovanej pre lobistickú skupinu producentov zemného plynu EGAF, by bridlicový plyn mohol počas 30-tich rokov naplniť dopyt

Prieskumné vrty začali v Británii a tiež Poľsku, ktoré by mohlo mať podľa optimistických odhadov amerického Úradu pre energetické informácie zásoby plynu až v objeme 5,29 biliónov m3, čo by mu pri súčasnom dopyte stačilo na 350 rokov.

Mnoho európskych krajín, hlavne Poľsko, vníma tento nekonvenčný plyn ako alternatívu voči dovozu ruského zemného plynu, čím by dosiahli vyššiu energetickú nezávislosť.