G8 sa zamerala na ceny ropy

Pozadie

Pokles dopytu po energii spôsobený hospodárskou krízou, a problémy na finančných trhoch, sťažujú získavanie investícií do nových energetických projektov. EÚ chce využiť krízu ako katalyzátor prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku, hnacím motorom má byť klimaticko-energetický balík odsúhlasený v decembri minulého roku. Investície do čistých technológií a obnoviteľných zdrojov majú vytvoriť pracovné miesta a otvoriť nové podnikateľské príležitosti.

V bezprostrednej reakcii na krízu Komisia 28. januára navrhla, aby sa do energetiky a širokopásmového internetu investovalo päť miliárd eur z európskeho rozpočtu. Na prepojenie sietí, „čisté uhlie“ a pobrežné veterné elektrárne je určených 3,98 miliardy eur.

Cena ropy znepokojuje

Hoci sa stretnutie G8 v Ríme malo zaoberať najmä bojom proti klimatickým zmenám, nakoniec sa zameralo na vplyv nestabilných cien ropy.

Ministri ôsmych vyspelých ekonomík mali hovoriť o investíciách do nízkouhlíkových technológií.  V záverečnom vyhlásení však rezonovala predovšetkým výzva ropnému priemyslu, aby napriek kríze investoval do nových produkčných kapacít.

Reagovali tak na vyhlásenie Saudskej Arábie, ktorá G8 varovala, že sa cena ropy do troch rokov môže vyšplhať späť na rekord 150 dolárov za barel. „Sme si vedomí toho, že napriek snahe o diverzifikáciu ostanú fosílne palivá kľúčovým komponentom energetického mixu vo väčšine krajín, rozvinutých i rozvojových, v mnohých nasledujúcich desaťročiach“, píše sa vo vyhlásení ministrov.

Krajiny G8 sa zhodli, že do roku 2010 má byť vo svete spustených 20 veľkých demonštračných projektov, ktoré by ukázali efektívnosť technológií zachytávania a uskladňovania uhlíka (CCS). Ak sa CCS ukáže ako perspektívne, môže pomôcť výrazne znížiť emisie z uhoľných elektrární.

Podporili tiež jadrovú energetiku. Rastúci počet krajín podľa nich zisťuje, že atómová energia môže prispieť k energetickej bezpečnosti, aj boju proti klimatickým zmenám.

MEA presadzuje obnoviteľné zdroje

Správa Medzinárodnej energetickej agentúry (MEA) konštatuje, že najhoršia hospodárska recesia od konca 2. Svetovej vojny výrazne obmedzuje energetické investície. Klesanie dopytu v krajinách OECD malo mimoriadne silný vplyv na ceny ropy, plynu a uhlia.

MEA odhaduje, že investície do ropy a plynu klesli o 21% v porovnaní s minulým rokom. Investície do uhlia, ktoré boli minulý rok veľmi vysoké, môžu byť skresané až o 40%.

Najviac však utrpia obnoviteľné zdroje. Po rekordnom 85% raste v 2007 spomalili už minulý rok, a tento rok hrozí, že budú nižšie o 38%.

V roku 2009 klesne spotreba elektrickej energie o 3,5% – prvý krát od druhej svetovej vojny. Ak sa bude hospodárstvo spamätávať dlhšie, než sa očakáva, ceny ostanú nízke, a to spôsobí obrat od kapitálovo náročných zdrojov energie, ako je jadro a obnoviteľné zdroje, k uhliu a plynu. Všetko však bude závisieť od toho, aké technológie sa krajiny rozhodnú podporiť.

Energetickú bezpečnosť a udržanie globálneho otepľovania na prijateľnej úrovni dokáže podľa MEA garantovať len „Clean Energy New Deal“ – tento plán navrhuje využiť krízu na prechod k nízkoemisnej ekonomike a spoločnosti, najmä posilnením financovania čistých technológií a energetickej efektívnosti.

Zelená technologická platforma

Ministri G8 formálne spustili Partnerstvo pre spoluprácu v energetickej efektívnosti (IPEEC), ktorým chcú urýchliť implementáciu opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti. IPEEC bolo vytvorené už v roku 2008 v rámci procesu Rámcovej dohody OSN o klimatických zmenách (UNFCCC).

„Toto partnerstvo môže pomôcť viesť svet k vyššej energetickej efektívnosti“, povedal minister energetiky USA Steven Chu. „Umožní väčšiu spoluprácu na spoločných cieľoch: zdravšej planéte a silnejšej globálnej ekonomike.“

Ministri G8 listom podporili vytvorenie globálnej technologickej platformy pre nízkoemisné technológie. „IPEEC je dôležitým krokom týmto smerom“, píše sa v ich spoločnom vyhlásení s komisárom pre energetiku, Andrisom Piebalgsom.

Platforma by podľa ministrov mala prispieť k spojeniu úsilia medzinárodných fór a iniciatív. Krajiny by mohli rozvíjať nizkoemisné technológie na národnej, i medzinárodnej úrovni, a lepšie odhadovať náklady na ich vývoj a zavedenie do praxe.

Ministri vyzvali MEA aby ešte tohto roku navrhla podobu platformy, so zameraním na „kľúčové technológie“, ako je slnečná a veterná energia. Inteligentné siete, nízkoemisné vozidlá, jadrová energia, a CCS.