Gazprom a Komisia sa zmierili, čakajú na názor jeho zákazníkov

Margrethe Vestagerová

Margrethe Vestagerová. FOTO-TASR/AP

Európska komisia (EK) vyzvala členské štáty strednej a východnej Európy vrátane Slovenska, aby sa vyjadrili k ústupkom, ktoré pri dovoze plynu sľúbila urobiť ruská spoločnosť Gazprom.

Dnes o tom informovala komisárka pre hospodársku súťaž EÚ Margrethe Vestagerová.

EK vyjadrila v minulosti obavu, že podmienky Gazpromu zasahujú do hospodárskej súťaže a môžu ohroziť cezhraničné toky zemného plynu za konkurenčné ceny. Eurokomisia sa s ruským dodávateľom dohodla na takých ústupkoch, ktoré by mali odstrániť pochybnosti o narúšaní hospodárskej súťaže. V prípade každej krajiny ide o špecifické ústupky.

Ak politiku nezmení, dostane pokutu

Európska komisia (EK) zrejme zastaví konanie voči ruskému Gazpromu. S podozrením o zneužívaní dominantného postavenia na trhu ho otvorila pred dvoma rokmi. Gazprom medzitým prisľúbil, že problémy, ktoré viedli k rozhodnutiu EK, odstráni.

K zrušeniu pokračovania však dôjde až po tom, keď sa k zámeru EK vyjadria postihnuté krajiny.

EK v apríli 2015 reagovala na sťažnosť krajín strednej a východnej Európy, že Gazprom svojou cenovou stratégiou porušuje protimonopolné predpisy spoločenstva.

V prípade, ak by Gazprom nezmenil svoju cenovú politiku voči krajinám regiónu, mohol by dostať viacmiliardovú pokutu.

Znevýhodnení východní odberatelia

Gazprom predával odberateľom v strednej a východnej Európe zemný plyn za vyššie ceny, než boli trhové a odmietal ich zmeniť. Podľa podozrení eurokomisie im tiež zakazoval plyn ďalej vyvážať.

Brusel napokon podozrieval Gazprom zo zneužívania dominantnej pozície na trhu s cieľom dostať sa k infraštruktúre alebo ju kontrolovať. To sa malo týkať najmä plánovaného plynovodu SouthStream v Bulharsku a Jamal v Poľsku.

Komisárka Vestagerová dnes uviedla, že Gazprom urobil požadované ústupky a ona ich pokladá za dostatočné.

„Sme presvedčení, že záväzok Gazpromu umožní neobmedzené dodávky zemného plynu do strednej a východnej Európy za konkurencieschopné ceny. Ponukou Gazpromu sa naše pochybnosti o jeho porušovaní zásad konkurencie stávajú bezpredmetné.“

Gazprom mal izolovať aj slovenský trh

V prípade Slovenska mala eurokomisia obavy, že Gazprom izoloval slovenský trh so zemným plynom a zakázal v zmluvách o dodávkach vývoz plynu slovenskými odberateľmi.

Gazprom v tejto súvislosti navrhol záväzky, ktoré by mohli aktuálny stav zmeniť. EK môže prijať rozhodnutie, ktoré by záväzkom dalo právnu silu.

Gazprom

Ústupky Gazpromu. Zdroj-EK

„Veríme, že záväzky Gazpromu umožnia voľný pohyb zemného plynu v strednej a východnej Európe za prijateľné ceny. Tieto záväzky sú reakciou na naše obavy z ohrozenia konkurencieschopnosti a ponúkajú riešenie, ktoré je v súlade s únijnou legislatívou, a integrujú trhy so zemným plynom v tomto regióne. Je to dôležité pre milióny Európanov, ktorí sa na plyn spoliehajú pri vykurovaní svojich domov a chode firiem. Teraz chceme počuť názory zákazníkov, ktoré zoberieme do úvahy pred prijatím rozhodnutia,“ vyhlásila dnes komisárka Vestagerová.

Gazprom navrhol umožnenie voľného toku zemného plynu cez slovenské hranice, čím by odstránil akékoľvek doložky o segmentácii trhu v zmluvách o dodávkach zemného plynu s odberateľmi v strednej a východnej Európe. Umožnil by tým voľný tok zemného plynu v strednej a východnej Európe.

Nové možnosti pre slovenských obchodníkov

Gazprom tiež navrhol vytváranie príležitostí pre slovenských odberateľov na opätovný predaj zemného plynu do pobaltských štátov alebo Bulharska.

To by umožnilo slovenským odberateľom požiadať Gazprom, aby zemný plyn, ktorý mal byť pôvodne dodaný na Slovensko, namiesto toho dodal do pobaltských štátov alebo Bulharska. Záväzok poskytuje veľkoobchodníkom možnosť nájsť nových odberateľov pred vznikom infraštruktúry prepájajúcej v súčasnosti izolované trhy so zemným plynom.

EK skonštatovala, že Gazprom je stále dominantným hráčom na slovenskom veľkoobchodnom trhu so zemným plynom a naďalej existujú prekážky brániace voľnému toku zemného plynu cez slovenské hranice na základe zmluvných podmienok.

Gazprom môže podľa EK zneužívať svoje dominantné postavenie na trhu na získavanie výhod pri udeľovaní prístupu a kontroly nad plynovodnou infraštruktúrou.