Gazprom posilní vývoz plynu na ázijské trhy

Ruský prezident Vladimir Putin nariadil štátnemu podniku Gazprom, ktorý má monopol na vývoz zemného plynu z krajiny, aby posilnil svoje vzťahy s rýchlo rastúcimi ázijskými a pacifickými odberateľmi, ako je Čína a Japonsko, a vykompenzoval klesajúci dopyt v Európe.

V pondelok (29.10.) šéf spoločnosti Alexej Miller Puina informoval o investícii vo výške 770 miliárd rubľov (€18,9 mld.) do výstavby plynovodu s dĺžkou 3200 km z náleziska Čajanda na východnej Sibíri do Vladivostoku. V prevádzke by mal byť od roku 2017. Ďalších 430 miliárd rubľov (€10,6 mld.) pôjde na rozvoj samotného náleziska, v ktorom by sa malo nachádzať 1,3 bilióna m3 plynu.

V spolupráci s japonskými firmami chce Gazprom postaviť vo Vladivostoku podnik na skvapalnený plyn (LNG). Od roku 2020 by sa v novom zariadení mohlo produkovať 10-20 miliónov ton suroviny ročne, ktorá bude určená pre ázijské trhy.

„Môžeme vytvoriť ďalšie centrum vývozu orientované na ázijsko-pacifický región,“ povedal prezident Putin.

„V najbližšej budúcnosti budeme schopní vybudovať exportné kapacity porovnateľné s vývozom plynu do Európy, ale môžu byť aj väčšie,“ dodal Miller.

Gazprom plánuje postaviť aj plynovod z ďalších východosibírskych nálezísk, napr. z poľa Kovykta, ktoré by mohlo obsahovať okolo 2,5 bilióna m3 plynu.

Gazprom svojimi dodávkami plynu pokrýva štvrtinu potrieb v Európe, avšak v tomto roku sa očakáva ďalší pokles dopytu z minuloročného objemu 150 miliárd m3. Západoeurópske trhy totiž čoraz viac zásobuje dovoz zo severnej Afriky a začína sa dovážať aj plyn z amerických bridlíc. Gazprom tak v Európe čelí aj silným tlakom na zníženie cien za dodávky, ktoré sú dohodnuté v rámci dlhodobých kontraktov.

(EurActiv/Reuters)