GDF: “nebezpečná” liberalizácia energetiky

Zdroj: www.creativecommons.org

Pozadie

V treťom balíku smerníc Komisia navrhne rozvoľňovanie vlastníckych pomerov ako preferovanú možnosť pre dokončenie liberalizácie sektora obchodujúceho so zemným plynom a elektrickou energiou.

Argumentom je, že efektívne oddelenie dodávateľských a výrobných aktivít v rámci jednej firmy je kľúčom k predchádzaniu „neodmysliteľných konfliktov záujmov,“ ktoré sa objavujú v momente, keď sú monopolní vlastníci infraštruktúry požiadaní o umožnenie prístupu k energetickým sieťam aj pre konkurenčné spoločnosti. Komisia dodáva, že toto je taktiež najlepší spôsob ako zabezpečiť príchod investícií do daných sektorov v nadchádzajúcich rokoch tak, aby reálne reflektovali potreby vyplývajúce zo zmeny dopytu.

Vzhľadom na nesúhlas 9 členských krajín EÚ (pod vedením Francúzska) sa očakáva, že Komisia navrhne aj druhú možnosť: vytvorenie Nezávislého systémového operátora (ISO – Independent System Operator), ktorý bude poverený prijímaním rozhodnutí v oblasti konkrétnej energetickej siete. Súčasní vlastníci energetickej infraštruktúry by tak o svoj majetok neprišli, iba by stratili možnosť kontrolovať jeho spravovanie. Vlastníckym spoločnostiam by bol tento stav kompenzovaný stanovenými fixnými poplatkami (EurActiv 04/09/07).

Pozície

Didier Sire, riaditeľ divízie pre stratégiu Gaz de France, znovu zopakoval dôvody, pre ktoré sú plány Komisie rozdeliť produkčnú a distribučnú časť veľkých integrálnych firiem pre francúzsku spoločnosť neprijateľné.

Vo svojom prejave v Bruseli deň pred oficiálnym predstavením zámerov Komisie povedal, že rozdelenie vlastníctva „nevyrieši reálny problém,“ ktorým je nedostatočná integrácia a neschopnosť regulácie energetického trhu na celoeurópskej úrovni.

Vzhľadom na to, že problematika klimatických zmien sa v súčasnosti nachádza na prvej priečke agendy Európskej komisie, takéto kroky v energetickom priemysle sú euroúradníkmi považované za nevyhnutný predpoklad, bez ktorého EÚ nebude môcť mať celoeurópsky energetický trh pod kontrolou a nebude tak schopná vytvárať politiku smerujúcu ku garantovaniu energetickej bezpečnosti, posilňovaniu kapacity sietí a k podpore investícií do rozvoja obnoviteľných zdrojov.

Na druhej strane však Sire tvrdí, že takéto kroky by „negarantovali budúce investície“ do nových sietí, ktoré (ako povedal) budú budované firmou GRTgaz, dcérskou spoločnosťou Gaz de France. (Ne)dialo by sa tak „v závislosti od jej vlastníckeho štatútu.“

Ďalej dodal, že rozdelenie „oslabí plynárenských operátorov.“ Prejaví sa to najmä slabšou pozíciou počas vyjednávaní s veľkými dodávateľmi, akým je napríklad aj ruská štátna spoločnosť Gazprom. Spomenutý energetický gigant je podľa jeho slov vysoko integrovaným a nebude sa zdráhať využiť túto svoju výhodu pre podporenie svojich krokov na európskych energetických trhoch.

Sire varuje: „Toto je rozhodnutie, ktoré prináša riziko ohrozenia bezpečnosti energetických dodávok. Rozdelenie vlastníctva je nebezpečným návrhom.“ Podľa jeho slov je strategickou chybou, ak sa neberú v úvahu národné špecifikácie jednotlivých energetických trhov a spoločností, ktoré na nich pôsobia.

Akokoľvek, vyjadrenia riaditeľa divízie pre stratégiu GDF sa zdajú byť v rozpore s tým, čo tvrdí už spomenutý ruský Gazprom, ktorý pokladá rozdelenie vlastníctva za potenciálnu hrozbu pre vlastné aktivity na európskych trhoch. Alexander Medvedev, zastupujúci výkonný riaditeľ Gazpromu, vo svojom prejave v decembri 2006 taktiež ostro kritizoval zámery Komisie tvrdiac, že „duch komunizmu sa vracia späť vo všetkých úsiliach o prevzatie a rozdelenie vlastníctva [energetickej] infraštruktúry.“

Gaz de France pripúšťa, že návrh Komisie by mohol prinútiť ruský gigant rozhodnúť sa medzi dodávateľskými a prepravnými aktivitami a tak by sa teoreticky mohlo oslabiť jeho postavenie v Európe. V tejto súvislosti sa spomína najmä Wingas, ktorý je spoločnou firmou ruského Gazprom-u a nemeckého Wintershall-u (člena nemeckej petrochemickej skupiny BASF). V dôsledku rozhodnutí Komisie by sa mohlo stať, že ruská energetická spoločnosť by bola prinútená svoj podiel vo Wingas-e predať.

Sire odmietol špekulácie, že by GDF rozdelením svojho vlastníctva sledoval nejaký obchodný záujem: „Ak chceme zachovať vlastníctvo siete, je to preto, lebo naším priemyselným prínosom je naša sieť.“ Ako dodal, spoločnosť sleduje mimo svojej siete len málo komerčných záujmov. Tiež sa postavil na stranu majiteľov: „Ak si budú naši akcionári v budúcnosti želať súčasne prevádzkovať transport aj produkciu, budeme sledovať ich voľbu.“

Spoločnosť Gaz de France nedávno potvrdila dohodu o zlúčení so spoločnosťou Suez poskytujúcou verejné služby. Vytvorí sa tak vo svete tretia a v Európe prvá najväčšia spoločnosť obchodujúca s dodávkami zemného plynu (EurActiv 05/09/07).

Nasledovné kroky

  • 19. september 2007: Komisia predstaví návrh tretieho liberalizačného energetického balíčka.
  • 10. október 2007: očakáva sa prvá diskusia na pôde Rady ministrov energetiky.