Geotermálny sektor chce od EÚ finančné záruky

geotermálny vrt v Lipanoch na Slovensku

Geotermálny priemysel v Európe žiada vytvorenie garančného fondu, ktorý by firmy chránil pred finančnými rizikami spojenými s veľkými geologickými prieskumami a vŕtaním geotermálnych studní. Peniaze by mali pochádzať z balíka 3,98 mld. eur, ktorý Komisia dávnejšie vyčlenila na podporu  energetických projektov, ktorých realizácia má pomôcť prekonávať hospodársku krízu.

Komisia z balíka na podporu energetických projektov zakontrahovala už 97 percent prostriedkov, pričom peniaze šli predovšetkým na budovanie prepojení elektrických sietí, plynovodov, demonštračné projekty technológie CCS (zachytenie a uskladnenie uhlíka) a veternú energetiku, no ani euro na geotermálne projekty. Voľných zostalo už len 119 mil. eur, na ktoré si "brúsi zuby" geotermálny sektor.

Ak by EÚ vytvorila finančný garančný mechanizmus, odstránila by sa tak hlavná prekážka pre rozvoj geotermálnej energetiky v EÚ, konštatuje vo svojom vyhlásení EGEC – Európska rada pre geotermálnu energiu.

Schémy poistenia pred rizikami nevydarených geologických prieskumov a vrtov existujú vo Francúzsku, Švajčiarsku, Nemecku a v Holandsku, dopĺňa EGEC.

Nevyužitý ostáva najmä potenciál rozvoja geotermálnej energetiky v krajinách strednej a východnej Európy. EGEC v tejto súvislosti poukazuje na potrebu solidárneho rozdelenia prostriedkov z takmer 4 miliardového balíka; väčšina prostriedkov šla doteraz najmä na projekty energetických koncernov v západnej časti Európy.