Günther Oettinger: Dôležitá je bezpečnosť jadrových zariadení

Foto: Európska komisia

„Bezpečnosť dodávok, zvyšujúca sa závislosť, menej emisií CO2 a s tým spojená ochrana klímy a prijateľné ceny sú dôkazom toho, že jadrová energia bude i v budúcich rokoch zohrávať dôležitú úlohu,“ vyhlásil 25.5. v Bratislave počas tlačovej konferencie komisár pre energetiku Günther Oettinger.

„Máme veľmi jasnú prioritu: Chceme spoľahlivé záruky pre jadrové zariadenia,“ doplnil. V tomto smere členské štáty minulý rok schválili komunitárny rámec pre jadrovú bezpečnosť, v blízkej budúcnosti budú nasledovať spoločné pravidlá pre manažment jadrového odpadu. Komisár uzavrel, že takéto štandardy na úrovni EÚ podporujú 4 z 5 obyvateľov Únie.

Günther Oettinger navštívil Bratislavu pri príležitosti 5. zasadnutia Európskeho jadrového fóra (ENEF). Krátke zhrnutie jeho otváracieho prejavu nájdete na tejto linke.

Článok bol pripravený v spolupráci s portálom energia.sk.