Holandské veterné farmy ako prvé v Únii dodajú elektrinu bez dotácií

Egmond aan Zee, pobrežná veterná farma v Holandsku. [Vattenfall]

Holandská vláda odsúhlasila švédskej firme Vattenfall dve zmluvy na veterné turbíny na mori. Ako prvé na svete ich postavia bez akýchkoľvek verejných peňazí.

Holandská vláda oznámila minulý týždeň oznámila, že jej výzva na predloženie ponuky na otvorenie veterných elektrární na mori bez akýchkoľvek dotácií bola úspešná. Švédska firma Vattenfall vybuduje dva veterné parky v Severnom mori do roku 2022.

Hoci vláda prevzala na seba niektoré riziká vrátane prepojenia veterných elektrární s elektrickou rozvodnou sieťou, veterné farmy predajú vyrobenú elektrickú energiu na veľkoobchodnom trhu a nebudú sa musieť spoliehať na mechanizmus fixných príjmov.

Diskusia o národných plánoch

Farmy majú pred sebou svetlú budúcnosť, keďže holandské úrady im už poskytli určité záruky na pravdepodobné množstvo elektrickej energie, ktoré bude potrebné práve z týchto zariadení.

Generálny riaditeľ spoločnosti WindEurope Giles Dickson pochválil vládu za minimalizáciu rizík a zaviazanie sa k minimálnej cene uhlíka. Dodal, že „táto správa ukazuje, že nulové dotácie sú pre niektorých developerov možné na určitých trhoch.“

Členské štáty Európskej únie stále pripravujú svoje národné plány, ktoré budú kľúčové pre plnenie Parížskej dohody a pre stanovenie cieľov po roku 2020. Zástupcovia štátov sa majú stretnúť 27. marca, aby prediskutovali novelizáciu európskej legislatívy o obnoviteľných energiách.

Šefčovič štátom: „Urobte si domáce úlohy“

Na minulotýždňovom výročnom summite obchodného združenia SolarPower Europe vyzval podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič členské štáty, aby si „urobili domáce úlohy“ a začali s plánmi napredovať.

Europoslanec: Ľudia už obnoviteľným zdrojom veria, musíme presvedčiť vlády

V nasledujúcich 20 alebo 30 rokoch budú obnoviteľné energie stále potrebovať záložnú podporu. A zemný plyn je asi nákladovo najefektívnejšia možnosť, hovorí írsky poslanec Európskeho parlamentu SEÁN KELLY.

Slovenský komisár je v súčasnosti uprostred turné po hlavných mestách Únie, v rámci ktorého sa snaží, aby národné vlády zvýšili svoje úsilie.

Dickson z WindEurope povedal, že klesajúca cena obnoviteľných energií by mala presvedčiť členské štáty, aby „prehodnotili a zvýšili ambície stanovené vo svojich národných energetických plánoch, pričom veterné farmy sú skvelým spôsobom, ako im v tom pomôcť”.

Farmy bez dotácií aj v Nemecku

Nemecko bolo na dobrej ceste stať sa prvou krajinou, ktorá začne prevádzkovať veternú farmu bez dotácií, keďže minulý rok tu prebiehal podobný tender ako v Holandsku.

Tieto zmluvy sa však zrealizujú až medzi rokmi 2024 a 2025, čiže približne tri roky po tom, čo začnú fungovať farmy Hollandse Kust Zuid.

Obe krajiny sa však budú aj naďalej usilovať o splnenie svojich cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie pre rok 2020.

Holandsko – prvé aj posledné

Podľa údajov Eurostatu uverejnených v januári, získalo Holandsko v roku 2015 len 5,8 percent svojich energetických potrieb z obnoviteľných zdrojov. Cieľ tejto krajiny je však stanovený na 14 percent.

Podiel obnoviteľných zdrojov na slovenskej spotrebe energie klesol

Slovensko zaznamenalo medzi rokmi 2015 a 2016 najväčší pokles v podiele obnoviteľných zdrojov v celej Európskej únii.

Nemecko sa mierne zlepšilo. Dosiahlo 14,6 percenta, no jeho cieľ je 18 percent. Najhoršie sú na tom Luxembursko a Malta.

Štatistický úrad Európskej únie však poukázal na to, že Holandsko je v skutočnosti od svojho cieľa vzdialené najviac.

Cieľ nesplní, kapacitu nakúpilo

Európska legislatíva umožňuje krajinám, ktoré pravdepodobne svoje ciele nesplnia, aby nakupovali nadbytočnú kapacitu z členských štátov s lepšou výkonnosťou aspoň na štatistickej úrovni, ak nie v zmysle reálneho zabezpečenia energie.

Luxembursko využilo túto možnosť ako prvé a v októbri 2017 vyplatilo Litve približne 10 miliónov eur.

Už dva roky predtým vedelo, že svoj cieľ do roku 2020 nedosiahne.

Ako bude vyzerať elektrický systém budúcnosti? Bude prepojenejší a flexibilnejší

Prepojenia a flexibilita systému sú kľúčové pre integráciu veľkého podielu obnoviteľných zdrojov do energetického systému v Európe.