Holandsko „nakopne“ rozvoj elektromobility

Európska komisia schválila Holandsku 33 miliónovú podporu z verejných zdrojov na financovanie inštalácie a prevádzku dobíjacích staníc pre elektromobily.

Green Deal schéma umožní miestnym orgánom prostredníctvom tendrov vybrať vhodné dobíjacie a doplňovacie stanice, ktoré vyhovujú potrebám miestnej komunity. Vládne financovanie doplní rozpočet samospráv ale aj súkromné zdroje.

Holandská vláda dúfa, že elektromobily sa stanú „životaschopnou alternatívou“ pre občanov. V roku 2014 Holandsko registrovalo približne 45 000 tzv. plug-in elektrických vozidiel. Na základe podielu zelených vozidiel na počet obyvateľov tak túto krajinu v Európe predbehlo iba Nórsko.  

V októbri 2014 odsúhlasila Rada EÚ smernicu o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá, ktorá má podporiť rozmach zelených automobilov povinným budovaním nabíjacích a doplňovacích staníc v každom členskom štáte a to najneskôr do konca roka 2016.

Ministerstvo hospodárstva SR by malo vypracovať Komplexnú stratégiu rozvoja alternatívnych pohonov v Slovenskej republike a jej vplyvu na národné hospodárstvo Slovenskej republiky z pohľadu potenciálnych možností a potrieb Slovenskej republiky do konca roka 2015.

Elektromobily na Slovensku nie sú IN

Podľa údajov Zväzu automobilového priemyslu SR bolo ku koncu apríla 2015 na Slovensku registrovaných 148 elektromobilov. Väčšina z nich je súčasťou korporátnych flotíl energetických firiem, ako napríklad Slovenských elektrární.

V rámci novej Stratégie rozvoja elektromobility, ktorá nedávno prešla medzirezortným pripomienkovým konaním vláda do roku 2020 ráta s nárastom až na 10-25 tisíc hybridných a elektrických áut.

Od budúceho roka plánuje podporiť nákup elektromobilov odpustením dane z motorového vozidla, registračného poplatku ale aj zvýhodnením parkovaním.

Slovensko sa tak pridá k ďalším európskym krajinám, ktoré cielene podporujú nákup zelených automobilov.

V Nórsku, ktoré je lídrom v počte elektromobilov na obyvateľa, sú napríklad pri kúpe elektromobilu odpustené všetky jednorazové dane a poplatky, ktoré sú extrémne vysoké a môžu dosiahnuť až takmer 100% ceny auta. Týmto vozidlám sú odpustené aj  mýtne poplatky a cestné dane. Zvýhodnené majú aj parkovanie.

Rakúsko podporuje rozvoj elektromobility na štátnej úrovni daňovými úľavami. Elektromobily sú oslobodené od platenia jednorazovej dane a sú taktiež oslobodené od spotrebnej a cestnej dane. Pre podniky je dotácia na nákup elektrických vozidiel vo výške 30 % z kúpnej ceny a v prípade využitia elektromobilov pre účely cestovného ruchu je dotácia až do výšky 50 % z kúpnej ceny. 

V Estónsku, ktoré má podobnú výšku HDP a takmer rovnakú cenovú paritu ako Slovensko, sa kúpa elektrických vozidiel dotuje až do výšky 18 tisíc eur. Sumou 1 000 eur je podporený nákup nabíjacieho stojanu.