HSBC: Klimatické obchodovanie zarobí čoskoro 2 bilióny dolárov

Foto: www.mmisso.com

Spoločnosť HSBC Global Research publikovala v piatok (18.9.) odhad, podľa ktorého by medzinárodné obchodovanie spojené s klimatickými projektmi a iniciatívami mohlo do roku 2020 priniesť celkový zisk vo výške 2 biliónov dolárov. Investovanie do zelených iniciatív môže v budúcnosti znamenať podobný úspech ako doterajšie investovanie do energetickej efektívnosti. V roku 2008 priniesli energeticko-efektívne iniciatívy priamy a nepriamy príjem vo výške 530 mld. dolárov.

V roku 2006 predpokladala Sternova správa, že do roku 2050 sa vyšplhajú príjmy zo zelených projektov celkovo na 500 biliónov dolárov. "Možno vidieť, že toto zdanlivo obrovské číslo už bolo medzi časom zvýšené a čoraz viac firiem mení svoje obchodné modely," hovorí Joaquim de Lima, riaditeľ spoločnosti HSBC Global Research pre oblasť globálneho kvantitatívneho kapitálového výskumu.

Globálny klimatický sektor prerástol globálny letecký či zbrojný priemysel. Najväčší zisk prinášajú klimatické projekty a iniciatívy Spojeným štátom americkým, Japonsku, Francúzsku, Nemecku a Španielsku. Do týchto krajín putuje 76 percent globálnych príjmov, konštatuje odhad HSBC.

Aby sa v roku 2020 vyšplhali celkové príjmy klimatických projektov a iniciatív na 2 bilióny dolárov, je nevyhnutné, aby ich vlády i naďalej podporovali a súčasne aby sa zmenil spôsob výroby a spotreba energií. Súčasne, klimatické aktivity by mali stáť na štyroch investičných pilieroch:

  • nízkouhlíková produkcia energie
  • energetická efektívnosť,
  • manažment vody, odpadov a znečistenia,
  • klimatické financovanie.

Najväčšiu mieru návratnosti zaznamenali doteraz investície do oblasti energetickej efektívnosti. Do súčasnosti sa už vrátilo 30 percent nákladov. Za nimi nasleduje návratnosť do iniciatív za znižovanie miery tvorby uhlíkových emisií – vyšplhala sa už na 24 percent, konštatuje správa.

"Je to naozaj zjavný trend daný tým, že vlády po celom svete nasmerovali podstatnú časť fondov pre klimatické stimuly smerom k energetickej efektívnosti a energetickému manažmentu," píšu analytici HSBC.

EurActiv/Reuters