IAEA: Jadro pomaly kráča ďalej

Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre jadrovú energiu (IAEA) Jukija Amano pred pár dňami  na zasadnutí vo Viedni priznal, že minuloročná havária vo Fukušime vzniesla „zásadné otázky“ o budúcnosti jadrovej energie vo svete,“ ale dnes „je jasné, že jadrové energia zostane dôležitou cestou pre mnohé krajiny“.

IAEA tento týždeň vydala aktualizované projekcie vývoja jadrovej energetiky do roku 2050. Tie podľa šéfa agentúry „ukazujú stabilný rast v počte jadrových elektrární vo svete počas nasledujúcich 20 rokov“. Najväčší záujem naznačujú rozvíjajúce sa ekonomiky.

S výnimkou Nemecka a Belgicka ostatné krajiny Európskej únie nepočítajú s výraznou zmenou plánovaného energetického mixu. Krajiny vyšehradského regiónu tiež pracujú na zvýšení alebo vybudovaní jadrových zdrojov.  

Vo štvrtok (27.9.) počas medzinárodnej konferencie SES 2012, ktorú zorganizovala Slovenská nukleárna spoločnosť, minister hospodárstva Tomáš Malatinský potvrdil, že Slovensko naďalej počíta s rozvojom jadrovej energetiky. „Počítame so zvýšením podielu jadrovej energie a obnoviteľných zdrojov. Tieto dve komodity budeme v najbližšom období podporovať,“ uviedol.

V súvislosti s výstavbou nového zdroja v Bohuniciach neočakáva jeho dokončenie skôr ako v roku 2025.

IAEA: Rast od 25 do 100 %

Miera rastu by mala byť nižšia ako sa predpokladalo pred rokom. Podľa najnižšej projekcie by mal do roku 2030 dosiahnuť úroveň 25 % a pri najoptimistickejšej verzii dokonca dvojnásobok výrobnej kapacity.

Globálne inštalovaná kapacita jadrovej energie sa má v roku 2030 zvýšiť z dnešných 370 gigawattov na 456 GW. Tento predpoklad je o 9 % nižší v porovnaní s minuloročnými kalkuláciami. V prípade najpriaznivejšieho vývoja by mohla dosiahnuť až 740 GW elektriny.

Optimistický scenár počíta s relatívne rýchlym prekonaním svetovej finančnej a hospodárskej krízy a implementáciou politík boja s klimatickou zmenou v globálnom meradle. Nízke projekcie zase počítajú s 10-ročným odkladom v porovnaní s očakávaným rastom pred Fukušimou.

„Podkladové základy rastu populácie a dopytu po elektrine v rozvojovom svete, rovnako ako obavy z klimatickej zmeny, bezpečnosť dodávok energie a cenová volatilita pri iných palivách, naďalej ukazujú, že nukleárna výrobná kapacita hrá v dlhodobej perspektíve významnú rolu v energetickom mixe,“ uviedla IAEA.

Západná Európa – pokles alebo rast

K rastu dôjde predovšetkým v regiónoch, kde sú už atómové elektrárne v prevádzke. Najsilnejší rast sa očakáva na Ďalekom Východe, najmä v Číne a Kórejskej republike. Z 80 GW na konci minulého roka by sa mala kapacita v roku 2030 zvýšiť na 153 GW (nízka projekcia) až 274 GW (vysoká projekcia).

Západná Európa podľa agentúry ukazuje najväčší rozdiel medzi projekciami. Vývoj by mohol v danom období smerovať k poklesu až zo 115 GW na 70 GW, alebo sa zvýšiť až na 126 GW elektriny. K malému poklesu by mohlo dôjsť aj v severnej Amerike, a to zo 114 GW v roku 2011 na 111 GW v 2030, príp. by mohla kapacita optimisticky stúpnuť až na 148 GW.

Projekcie IAEA hovoria aj o raste v prípade východnej Európy, kam radia aj Rusko, Stredného Východu a južnej Ázie (India a Pakistan).