IEA: Zvyšovať energetickú efektívnosť sa Európe vyplatí

Zatiaľ čo vo svojich predchádzajúcich vydaniach každoročného výhľadu sa Medzinárodná energetická agentúra (IEA) zameriavala najmä na perspektívy jednotlivých zdrojov, tento rok sa zamerala na energetické úspory. V aktualizovanej správe, ktorú v pondelok (12.11.) zverejnila, uvádza opatrenia, ktorými možno zvýšiť energetickú účinnosť.

Podľa hlavného ekonóma IEA Fatiha Birola je možné v mnohých krajinách pozorovať stále väčší dôraz na túto problematiku. Realizácia úspor energie ale v mnohých štátoch zostáva veľkým neúspechom a ak sa bude v súčasnom trende pokračovať, len ťažko sa podarí udržať nárast globálneho otepľovania pod medzinárodne dohodnutým limitom 2°C.

Dôvodom neúspechu je podľa IEA nedostatoční koordinácia v rámci samotných národných vlád. Ministri, ktorí majú energetiku na starosti, ju často riešia sami, hoci je nevyhnutné, aby spolupracovali s ďalšími rezortmi, predovšetkým financií, priemyslu, dopravy a stavebníctva.

Podľa údajov IEA sa do roku 2035 svetový dopyt po energii zvýši o tretinu, a to najmä z dôvodu rastúcej spotreby v Číne, Indii a na Blízkom Východe.

„Jadro globálnej spotreby energie sa presúva na východ,“ poznamenala výkonná riaditeľka IEA Maria van der Hoeven.

Vyplatí sa to takmer všetkým

Vďaka viacerým úsporným opatreniam vo výrobe energie, zásobovaní energiami alebo v spotrebe v budovách ale podľa Birola je možné tento predpokladaný nárast celosvetovo znížiť o polovicu. Tieto opatrenia považuje za ekonomicky ospravedlniteľné, lebo zaisťujú vyššiu návratnosť vložených investícií.

Na globálnej úrovni by sa investície mali do roku 2035 pohybovať okolo 11,8 miliardy USD. Zároveň sa výdavky za energie majú znížiť o 17,8 miliardy USD. Okrem toho by sa malo ušetriť 5,9 miliardy dolárov na investície potrebné vynaložiť na nové zdroje energie.

IEA pripravila energeticky úsporný scenár svetového vývoja – tzv. Plán pre prechod k energeticky úspornému svetu. Európski členovia OECD by mali do opatrení energetickej účinnosti do roku 2035 investovať sumu 2,2 miliardy dolárov. V rovnakom období ale ušetria dvojnásobnú sumu na výdavkoch za energie. Vďaka energeticky úsporným opatreniam by sa v Európe dosiahol rast HDP vo výške 1,1 %.

Medzinárodná agentúra konštatovala, že energetická účinnosť bude výhodná aj pre ďalšie regióny sveta. Jedinou výnimkou je Rusko, ktoré profituje z vývozu fosílnych palív.