Inteligentné siete by Európe ušetrili €52 mld

Experti z Koalície pre dopyt po inteligentných sieťach (Smart Energy Demand Coalition) pri jej spustení 15. novembra v Bruseli uviedli, že rozsiahle úspory by vznikli znížením strát elektriny v distribučných sieťach vďaka automatizácii a tiež povzbudením spotrebiteľov, aby spotrebu obmedzili. 

Nová technológia by tiež umožnila znížiť úroveň napätia v systéme, čím by sa klasické odpisy meradiel stali zbytočnými, povedal Chris King, vedúci pre reguláciu spoločnosti eMeter. Ďalej dodal, že po odpočítaní nevyhnutných nákladov na inštaláciu inteligentných meradiel a nového softvéru by prínos mohol činiť €31 miliárd ročne.

Členmi novej koalície sú medzi inými skupiny ENEL a EDF, technologické spoločnosti Landis+Gyr a eMeter a think-tank VaasaETT. Podľa modelu podobnej americkej asociácie Demand Response and Smart Grid Coalition (DRSG) sa zameriava na informovanie politických činiteľov o rozvoji postupov v oblasti inteligentných sietí a na propagáciu výhod dopytu po inteligentnej energii.

Ako uviedli členovia koalície, v súčasnosti Európa vynakladá miliardy eur na vývoj technológií, ktoré vyžadujú inteligentné siete, vrátane výroby veternej a solárnej energie, elektromobily a na tepelné čerpadlá. V porovnaní s týmito vynaloženými prostriedkami sa však len málo pozornosti venuje zmenám na strane dopytu, ktoré by znížili spotrebu energie.

„Politický záujem existuje, ale každý chce vidieť číselné údaje,“ povedal John Harris, viceprezident spoločnosti Landis+Gyr, ktorá je svetovým lídrom vo vývoji inteligentných meracích prístrojov. Hoci zástupcovia priemyslu dokážu vyjadriť výhody inteligentných meračov a sietí v číslach, Únia sa stále musí vyrovnať s medzerami v európskej legislatíve, ktorá súvisí s nedokončenými klimatickými cieľmi 2020 i s tretím energetickým balíčkom. Jedným z jeho zámerov je do roku 2020 vybaviť 80 percent domácností inteligentnými meračmi.

Podľa Harrisa „je potreba najprv definovať čo sú vlastne inteligentné systémy a merače“. Ako dobrý začiatok ozančuje funkčnosť inteligentných meraní, ktoré potvrdil normalizačné orgány s mandátom Únie.

Zmeny v praxi

Inteligentné meracie riešenia dokážu ukazovať časový sadzobník a poskytnú spotrebiteľom informácie o využití elektriny v reálnom čase. Zákazníci by mali mať lepší prehľad o spotrebovanej elektrine vďaka systému integrovaných elektronických elektromerov. Inteligentné merače poskytujú presnejšie a aktuálne informácie.

Výhodou inteligentných sietí tiež je, že ak má zákazník nainštalovaný aj iný zdroj energie, napr. solárne kolektory, bude môcť nespotrebovanú elektrinu z doplnkového zdroja predať distribučnej spoločnosti.

Výmena klasických elektromerov za inteligentné by však mohla negatívne ovplyvniť cenu elektrickej energie. Náklady na jeden inteligentný elektromer sú približne 200 eur, čo je asi päťkrát viac ako je cena bežného merača.

Odhodlanie energetických firiem k zavádzaniu inteligentných sietí a meračov tak osciluje medzi otázkou počiatočných vysokých nákladov a budúcich úspor. Inštalácia zariadení do domácností tiež vyžaduje dobrú informačnú kampaň o výhodách inteligentných meračov.