Inteligentné siete: Komisia je opatrná

Foto: Flickr.com / shehal (Creative Commons)

Európska komisia predstaví prípadný návrh rámcovej legislatívy o inteligentných energetických sieťach až potom, čo sa k téme vyjadrí expertná skupina. Vyplýva to z legislatívneho plánu, ktorý exekutíva zverejnila na svojej webovej stránke.

Expertná skupina sa témou inteligentných energetických sietí a potrebou novej legislatívy zaoberá od novembra 2009. Prvé zistenia by mala predstaviť v júni. Mala by sa vyjadriť najmä k otázke potreby nových pravidiel pre fungovanie sietí a k potrebe dodržiavania jednotných technických štandardov. Otvorenou otázkou je regulácia pôsobenia hráčov na energetickom trhu, ktorí budujú nové siete.

Ak sa Komisia rozhodne prijať rámcovú legislatívu, mohlo by sa tak stať do konca roka 2011.

Existujú tri scenáre, ako bude Komisia pravdepodobne reagovať na zistenia expertnej skupiny:

  • nespraví nič, pretože situácia si nebude vyžadovať prijímanie novej legislatívy a regulácie,
  • vydá komuniké o úlohách aktérov, ktorí sa zúčastňujú na budovaní inteligentných sietí,
  • vydá odporúčania, ktoré budú definovať i systém monitorovania na európskej a národnej úrovni.

Posledné dve možnosti by si žiadali prijatie regulácie v rámci tretieho balíka liberalizácie energetického trhu. Ako však pre EurActiv vyhlásil vysoko postavený zdroj, Komisia k regulácii prikročí vtedy, ak o ňu požiadajú samotní hráči v energetickom priemysle.

„Cieľom tejto iniciatívy by malo byť vytvorenie špecifického regulačného rámca o inteligentných sieťach, aby sa zosúladil rozvoj inteligentných sietí v EÚ v rámci ustanovení tretieho energetického balíka,“ konštatuje Komisia vo svojom stanovisku.

Komisia sa nechce s reguláciou uponáhľať

Philip Lowe, generálny riaditeľ pre energetiku, 14. apríla v Bruseli vyhlásil, že očakáva konkrétne návrhy a iniciatívy z regionálnej úrovne. Podľa jeho slov, návrhy by mali odpovedať na otázky potreby štandardizácie, technologických pravidiel, ich vynútiteľnosť v praxi a tiež napríklad na rôzne aspekty prepojení energetických sietí.

„Áno, budeme pripravení ísť ďalej a predstavíme ďalšie návrhy, ďalšie financovanie,“ vyhlásil Lowe. Doplnil ale, že v súčasnej dobe je veľmi potrebné, aby samotní podnikatelia, obchodníci, regulátori a správcovia prenosových sústav „povedali, čo naozaj potrebujú“.

Jednou z najväčších úloh, pred ktorou stojí Európska komisia, je presvedčiť investorov, že tretí liberalizačný balík sa v Európe uvedie do praxe primeraným a správnym spôsobom; že európsky energetický trh sa stane realitou. Vzhľadom na to, že budovanie novej infraštruktúry si bude žiadať rádovo stovky miliárd eur, nevyhnutné sú i investície zo súkromných zdrojov, uzavrel Lowe.