Investície v energetike: Slovensko musí zlepšiť vymožiteľnosť práva

Slovenský diplomat na čele Energetickej charty Urban Rusnák [Twitter EIC]

V hodnotení 30 krajín, ktoré vypracovala Energetická charta, dosiahlo Slovensko dobrý výsledok. Eurokomisár Maroš Šefčovič hovorí, že aj preto je na Slovensku investičný „boom“.

Správy o investičnej pripravenosti v oblasti energetiky v 30 krajinách sveta vrátane Slovenska boli obsahom konferencie predstavujúcej prvú verejnú publikáciu s názvom Hodnotenie investičných rizík v energetike (#EIRA2018).

Konferencia sa konala v stredu 3. októbra v Bruseli.

Za prípravou správy stojí Sekretariát Energetickej charty, ktorý je ústredným orgánom Medzinárodnej energetickej charty so sídlom v Bruseli. Táto nadnárodná organizácia združuje 54 členských krajín a má 41 pozorovateľov zo všetkých kontinentov.

Hodnotili 30 krajín

Generálny tajomník sekretariátu a slovenský diplomat Urban Rusnák v rozhovore pre TASR zdôraznil, že správu EIRA pripravovali tri roky. Dodal, že ide o projekt, ktorý na základe hodnotenia Sekretariátu Energetickej charty predstavuje, ako vlády jednotlivých nastavujú regulačný rámec, aké majú zákony a nariadenia, ako spolupracujú s investormi a tiež, aká je vymožiteľnosť práva.

David Kramer, šéf investičného oddelenia na sekretariáte uviedol, že do prvého hodnotiaceho ročníka sa dobrovoľne prihlásilo 30 krajín, z nich je 20 členmi Medzinárodnej energetickej charty. Podľa jeho slov členské krajiny majú rôzne priority, od transferu energetických surovín cez energetickú bezpečnosť až po energetickú účinnosť, ale všetkým záleží na investoroch.

Chcem vybudovať energetickú verziu WTO

Jej vzťahy s Ruskom sa ochladili, Taliansko v nej pozastavilo členstvo. Jej šéf a slovenský diplomat Urban Rusnák, však pre EurActiv.sk hovorí, že pod jeho vedením sa Energetická charta mení na svetového hráča, ktorý určuje pravidlá.

Rusnák spresnil, že do prvého hodnotiaceho ročníka sa prihlásili naozaj rôznorodé krajiny, od surovinovo bohatej Nigérie, cez maličké Lichtenštajnsko, Mongolsko, až po Slovensko a Maďarsko ako jediné krajiny z regiónu strednej Európy.

Podľa jeho slov projekt EIRA dáva na jednej strane investorom prehľad o investičných podmienkach v rôznych krajinách a o rizikách pre investície, a na strane druhej poskytuje možnosť zúčastneným krajinám zistiť, na akej úrovni sa nachádzajú v medzinárodnom porovnávaní.

„Kapitál je pohyblivý a investori hľadajú možnosti na investovanie po celom svete. Je teda dôležité vedieť, na akej úrovni sú investičné podmienky v tej-ktorej krajine,“ zhodnotil Rusnák.

Slovensku sa darí

Podľa Rusnáka sa Slovensku darilo v porovnávaní veľmi dobre. „Podobne ako v iných krajinách EÚ, aj na Slovensku je veľmi nízka úroveň investičných rizík. V niektorých oblastiach zaostáva, popracovať treba na lepšej vymožiteľnosti práva, ale v oblasti regulácií a predpovedateľnosti sme na dobrej úrovni,“ skonštatoval Rusnák.

Zároveň naznačil, že organizácia, ktorej šéfuje, chce aj naďalej spolupracovať so Slovenskom, konkrétne s ministerstvom hospodárstva. Snahou je prehĺbiť súčasnú správu a do tej z roku 2019 získať viac konkrétnych odporúčaní pre investorov.

O energetickú chartu je záujem, hovorí slovenský diplomat, ktorý ju spravuje

K organizácii, ktorá má poskytnúť záruky pre investorov v energetike, sa pripojilo 86 krajín.

Rusnák sa netají ambíciami posilniť význam EIRA v nasledujúcich rokoch. Spresnil, že na správe pre rok 2019 sa už začalo pracovať, pričom organizácia na systém hodnotenia investičných rizík vyzvala vyše 80 krajín sveta, ktoré sú buď členmi Energetickej charty alebo majú štatút pozorovateľa.

„Verím, že v budúcom roku sa hodnotiacej správy zúčastní oveľa viac krajín a postupne táto správa prerastie na hlavný referenčný zdroj na posudzovanie investícii v energetike na globálnej úrovni,“ uviedol Rusnák.

Spolupráca s Komisiou

Podpredseda Komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovi pre TASR uviedol, že EIRA prispeje k modernizácii Energetickej charty ako nadnárodnej organizácie. Hodnotiaca správa sa zameriava na to, čo je v súčasnosti v mnohých krajinách najdôležitejšie – ako dostať viac investícií do obnovy energetickej infraštruktúry a do modernizácie energetických systémov, skonštatoval slovenský komisár.

„Metódu, ktorú zvolili, bude dobré ďalej rozvíjať. My ako Európska komisia rozmýšľame, ako sa do tohto procesu zapojiť, aby sme mali nový nástroj pre investorov, ktorí by chceli posúdiť význam svojich investícií v tomto odvetví v nasledujúcom období,“ vysvetlil Šefčovič.

Investície do energetiky a dopravy chce Komisia v novom rozpočte zvýšiť

„Dramatický vývojový skok“ európskej ekonomiky má zaručiť posilnený Nástroj na prepájanie Európy, tvrdí Maroš Šefčovič. Viac prostriedkov pôjde aj do vesmírneho programu.

Zároveň ocenil, že EIRA pozitívne hodnotí Slovensko. Aj tu vidí dôvod, prečo na Slovensku pokračuje investičný „boom“.

„Energetická infraštruktúra, obnoviteľné zdroje či modernizácia prenosovej sústavy si budú vyžadovať ďalšie investície, a preto je dobre, že Slovensko aj v takýchto hodnoteniach vychádza pozitívne, aby sme naozaj využili záujem na modernizáciu energetických systémov v našej krajine,“ skonštatoval Šefčovič.

Energetická charta podľa komisára uplynulých takmer 30 rokov slúžila ako aktívny a pragmatický sprostredkovateľ cezhraničnej energetickej spolupráce v Európe a na celom svete. Spresnil, že v súčasnosti je jedinečným investičným nástrojom, ktorý stanovuje normy a zabezpečuje najvyššiu úroveň ochrany investícií v energetickom sektore, čo je „vzájomne prospešné pre všetky strany a je veľmi oceňované z perspektívy EÚ“.