Investičná horúčka do „zelenej“ energie – no experti varujú

Investovanie do alternatívnych zdrojov energie – slnečná, vodná, či biomasa – bolo ešte pred niekoľkými rokmi „exotickou“ záležitosťou vyhradenou pre malý okruh špecializovaných investičných fondov a venture kapitálu. Minulý rok však zažilo prudký nárast – o 60%.

Rastúci záujem o alternatívnu energiu nevyvolávajú len varovania vedcov o spojitosti medzi klimatickými zmenami a emisiami, ale najmä politické záväzky vlád zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov – pretože tie sa premietajú do rozličných spôsobov subvencovania sektora.

Odborníci však upozorňujú, že niektoré projekty môžu skončiť krachom a investičné toky sa spomalia. Predovšetkým, výroba energie z obnoviteľných zdrojov závisí od politickej vôle. Klasickým príkladom sú biopalivá – pred časom boli považované za zázračnú alternatívu palivám vyrábaným z ropy, ich produkcia vďaka vládnym podporám prudko vzrástla. Čoskoro sa však ukázali ich negatívne stránky – užitočnosť biopalív v boji proti klimatickým zmenám sa ukázala pochybná a ich výroba prispela k rastu cien potravín.

„Niektoré zo zelených investícií idú proste nesprávnym smerom. Dobre mienené projekty sa môžu ukázať nesprávne, najmä v prípade, ak vládna politika znižovania emisií nie je jasná“, povedal výkonný tajomník Rámcovej konvencie OSN o klimatických zmenách (UNFCCC) Yvo de Boer pre denník International Herald Tribune.

IHT tiež cituje Dianu Farrell z McKinsey Global Institute, podľa ktorej sa môžu investície do nových alternatívnych zdrojov ukázať menej efektívne, než relatívne jednoduchšie zvyšovanie efektívnosti využívania energie, resp. zabránenie jej mrhaniu. „Priveľká časť diskusie o energetike je zameraná na zvyšovanie dodávok, ktoré však budú aj tak premrhané.“