IPCC: Obama potrebuje ambicióznejšie klimatické ciele

„Cieľ novozvoleného prezidenta Obamu, zredukovať tvorbu emisií do roku 2020 na úroveň z roku 1990, zaostáva za potrebnou odpoveďou svetových lídrov, ak sa chce dosiahnuť úroveň redukcie emisií, ktorá by nás ušetrila najhorších dopadov klimatických zmien,“ hovorí Dr. Rajendra Pachauri, predseda Medzivládneho panela OSN pre klimatické zmeny (IPCC).

V štúdii, v ktorej sa World Watch Institute venuje svetovej environmentálnej situácii v roku 2009, sa píše, že do roku 2050 je potrebné dosiahnuť ubúdanie objemu emisií CO2 z atmosféry, inak sa svet nevyhne katastrofickým klimatickým scenárom. Dokument vyzýva USA ako jedného z najväčších znečisťovateľov, aby prijali takú legislatívu na národnej úrovni, ktorá bude krajinu pasovať do roly svetového lídra a bude vzorom pre medzinárodné spoločenstvo. Domáca legislatíva o zastavení produkcie ďalších emisií CO2 by súčasne posilnila mandát USA pre nadchádzajúce klimatické rokovania OSN, ktoré sú naplánované v decembri v Kodani.

„Svet zúfalo pozerá na USA ako lídra obmedzovania emisií a vytvárania zelenej ekonomiky,“ hovorí Christopher Flavin, prezident World Watch Institute. Dopĺňa, že „zatiaľ čo sa klimatická konferencia v Kodani rýchlo približuje, stane sa rozhodujúcim prvým testom pre prezidenta Obamu“.

Pokiaľ sa USA nepostavia na stranu záchrany planéty, možno nebude žiadnej „primeranej globálnej odpovede“, doplnil Pachauri. Nositeľ Nobelovej ceny v súvislosti s Obamom poznamenal: „Šiel do prezidentskej kampane USA, takže prevzal zodpovednosť.“

Steven Chu, Obamov nominant na post ministra energetiky pred americkými senátormi uplynulý týždeň označil klimatické vízie nového prezidenta za „priebojné“. Predpokladá väčší záväzok pre podporu obnoviteľných zdrojov energií a energetickej efektívnosti, ako aj systému obchodovania s emisiami a pokračujúci výskum v oblasti jadrovej energetiky. Budúci minister energetiky doplnil, že plány nadchádzajúcej administratívy sú správnou cestou k „lepšej energetickej a environmentálnej budúcnosti“, pričom novovytvorené pracovné miesta prispejú k obnoveniu vedúcej pozície USA v oblasti vývoja inovatívnych energetických technológií.

V uplynulých rokoch prichádzali iniciatívy v oblasti ochrany klímy najmä z prostredia EÚ. Na vypočutí pred Senátom budúca ministerka zahraničia Hillary Clinton zdôraznila, že „prostredníctvom diplomacie obnoví vedúcu pozíciu Ameriky“. Povedala, že v klimatických otázkach budú USA lídrom ako na domácom, tak i na medzinárodnom poli. Podľa nej, Washington sa bude aktívne zapájať do klimatických konferencií OSN a ponúkne koordinovaný medzinárodný prístup pre vytváranie nízkouhlíkových energetických politík.