IRENA – nová globálna agentúra pre obnoviteľnú energiu

Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu (IRENA – International Renewable Energy Angency) bola vytvorená ako protiváha Medzinárodnej energetickej agentúre, ktorá bola kritizovaná za údajné uprednostňovanie fosílnych palív pred „zelenou“ energiou. IRENA má radiť rozvojovým i rozvinutým krajinám ako zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov a podporovať lepšie mechanizmy financovania a technologické transfery do rozvojových krajín.

Iniciatívu silne presadzovalo Nemecko. Na otvorenie agentúry pozvalo predstaviteľov OSN. Zakladajúci dokument podpísalo 75 krajín, Slovensko medzi nimi nie je.

Zatiaľ sa nepridali ani Spojené štáty a Veľká Británia. Washington sa pravdepodobne pripojí neskôr, keďže nový prezident Obama už avizoval ambicióznejší prístup k podpore obnoviteľných zdrojov vo výrobe elektrickej energie. V jeho pláne hospodárskych stimulov je určených na „čisté energie“ a environmentálne politiky 100 miliónov dolárov.

Británia je váhavejšia. Nová iniciatíva podľa nej podkopáva silu Medzinárodnej energetickej agentúry, podporovanej OSN. Londýn však nevylúčil, že sa pridá neskôr. Podmienkou je, aby ciele agentúry podporili veľkí znečisťovatelia ako USA, Čína či Japonsko.

Do poslednej minúty váhalo dokonca aj Francúzsko. Ministrovi životného prostredia Jean-Louis Borloovi sa údajne nepáčilo najmä to, že jediným pracovným jazykom agentúry bude angličtina.

Ozvali sa však aj nadšené hlasy. Nemecká ministerka rozvoja Heidemarie Wieczorek-Zeul vyhlásila, že energia z obnoviteľných zdrojov ponúka značný potenciál nemeckému priemyslu, pretože environmentálne technológie sú v jej krajine dobre rozvinuté. „Energetická a klimatická politika je teraz pevnou súčasťou našej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. S IRENA chceme pomáhať obnoviteľným zdrojom preraziť medzinárodne a znížiť globálnu rivalitu o fosílne energie a zdroje ich dodávok.“

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs vyzval všetkých členov Únie, aby sa k agentúre pripojili. Okrem toho chce pre Komisiu získať mandát, na základe ktorého by sa mohla pripojiť tiež. Globálny charakter agentúry a jej rozpočet 25 miliónov dolárov môžu podľa komisára priniesť skutočný pokrok, pomôcť krajinám EÚ splniť záväzný cieľ dosiahnutia 20% podielu obnoviteľných zdrojov do roku 2020.

Prípravné stretnutie sa bude konať v júni. Rozhodne o sídle agentúry a prvom generálnom riaditeľovi. O hosťovanie sa uchádzajú Nemecko, Španielsko, Keňa a niektoré ďalšie krajiny.