Island: Geotermálna energia za odpustenie dlhu?

Foto: Flickr/lydurs

Reykjavík, Londýn a Haag stále nedospeli ku konečnému riešeniu spôsobu náhrady dlhov skrachovaných islandských bánk. S inovatívnym riešením prišiel think-tank Planck foundation. Jeho analytik Gijs Graafland navrhuje vymeniť islandský zahraničný dlh za časť neobmedzeného geotermálneho potenciálu ostrova. Svoju iniciatívu nazýva „Energia za dlh“.

Graafland vysvetľuje, že mu ide o vybudovanie solídnej, udržateľnej ekonomiky na Islande založenej na geotermálnej energii ako súčasti snahy o diverzifikáciu energetických zdrojov a energetickú bezpečnosť v Európe.

„Island by sa stal dôležitým európskym energetickým dodávateľom“, píše v analýze Planck foundation.

Spojením Islandu s Veľkou Britániou cez vysokonapäťové spojenie (HVDC) by mohol byť Island nielen dôležitým energetickým dodávateľom Európy, ale bol by napojený aj na európsky informačný uzol, keďže HVDC vie aj prenášať informácie.

Bude to situácia, v ktorej každý vyhráva, tvrdí autor. Island získa masívne priame zahraničné investície a jeho dlh sa zníži alebo zruší. Británia a Holandsko získajú konkurencieschopnosť a splatenie svojich pohľadávok.

Nesúhlasiť s takýmto plánom budú ale asi najviac samotní Islanďania.

„Návrh, že by Island mal umožniť prístup k svojim energetickým zdrojom, aby sa vyhol splateniu dlhu by sa stretol so silným nacionalistickým odporom naprieč straníckym spektrom“, hovorí pre EurActiv Baldur Arnarson, novinár denníka Morgunbladid.

Diskusia o energetických zdrojoch na ostrove sa podľa Arnarsona točí okolo toho, či je možné predať energiu vyrábanú v hydroelektrárňach za vyššiu cenu aká zakotvená v  dohodách  s veľkovýrobcami hliníka.

V islandskej ekonomike hrajú hlinikárne významnú úlohu. Dva závody už fungujú, ďalšie tri sú v procese plánovania. Vysoká spotreba energie, ktorá je pre tento sektor charakteristická, spôsobuje, že lacná islandská energia je mimoriadnym lákadlom. Masívne tu investujú tu spoločnosti ako Alcan a Alcoa.

Sektor však ale so stúpajúcou popularitou zelených strán a čelí čoraz väčšiemu odporu zo strany miestach obyvateľov. Toto je teda podľa novinára hlavný problém s energiou, ktorý Islanďania riešia a nie možná výmena energie za zahraničný dlh. Islanďanov bude tiež skôr zaujímať prebiehajúca diskusia o obnoviteľných zdrojoch v Európe a schéma predaja emisií.