Jadro: Prínosy musia vyvážiť riziká

Využívanie jadrovej energie musí byť bezpečné a jej možný negatívny vplyv na životné prostredie prakticky eliminovaný, uvádza sa v dokumente „Politika, zásady a stratégia ďalšieho rozvoja jadrovej bezpečnosti“, ktorý vláda prerokovala a schválila na svojom stredajšom zasadnutí.

"Využívanie jadrovej energie musí byť odôvodnené prínosom, ktorý vyváži prípadné riziká z takýchto činností, najmä pri porovnaní s inými spôsobmi, ktorými možno dosiahnuť rovnaký účel," konštatuje sa v dokumente.

Dokument je zhrnutím národnej politiky, zásad, stratégie a smerovania jadrovej bezpečnosti pre jadrové elektrárne a jadrové zariadenia prevádzkované alebo budované na Slovensku.

Podľa Úradu pre jadrový dozor (ÚJD), ktorý materiál na vládu predložil, stratégia sleduje cieľ zabezpečiť a posilniť princípy ochrany obyvateľstva a životného prostredia pred škodlivými účinkami ionizujúceho žiarenia, ktoré sú spojené s využívaním jadrovej energie.

Na Slovensku sa jadrová energia používa ako jeden zo stabilných zdrojov na pokrytie národných energetických potrieb, „čím SR prispieva k znižovaniu produkcie skleníkových plynov a k zaisťovaniu svojej energetickej diverzity“, uvádza sa ďalej v dokumente. Z jadra pochádza 50 % slovenskej výroby elektrickej energie.

Schválený materiál predložený na rokovanie vlády nájdete tu

Naše atómové elektrárne patria k najbezpečnejším

Má to vyplývať zo záverov tzv. posudzovacieho zasadania k Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, na ktorom sa posudzujú národné správy členských krajín.

"V porovnaní s ostatnými krajinami prevádzkujúcimi jadrové zariadenia je Slovensko na poprednom mieste, čo sa týka bezpečnostných a prevádzkových ukazovateľov a programov na zvyšovanie bezpečnosti," uviedol ÚJD, ktorý citovala na začiatku mája agentúra SITA.

Slovensko na medzinárodnom posudzovacom zasadnutí prezentovalo nové bezpečnostné prvky vo svojich jadrových elektrárňach.

"Zatiaľ čo iné krajiny sú len v počiatočnom štádiu implementácie opatrení na zvládnutie ťažkých havárií, Slovenská republika tieto implementuje už od roku 2009. Výsledky a inovatívny prístup v danej oblasti zaraďuje Slovensko na popredné miesto," zdôraznil úrad.

Umiestňovanie, projektovanie, výstavba, prevádzka a vyraďovanie z prevádzky jadrových elektrární a ďalších jadrových zariadení presahuje národný rámec. Je predmetom medzinárodnej spolupráce a podlieha medzinárodnej kontrole najmä zo strany Európskej komisie a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.

EurActiv/TASR