Jadrové fórum: diskusia či propaganda?

Krátka správa

Zástupcovia jadrového priemyslu vidia v Európskom jadrovom fóre, ktoré sa konalo v Bratislave, ďalší z krokov renesancie jadrovej energetiky v EÚ. Environmentálne organizácie ho kritizujú ako „štátom platenú propagandu jadrového priemyslu“, ktorý je okrem toho podľa nich neživotaschopný.

Združenie FORATOM, zastupujúce záujmy európskeho jadrového priemyslu, zasadnutie i výsledky Prvého jadrového fóra privítalo a plne podporilo. Jeho význam vidí najmä v hľadaní konkrétnych spôsobov ako podporiť využívanie jadra v Európe. Generálny riaditeľ FORATOM Santiago San Antonio povedal: „Fórum by sa malo pozrieť na špecifické priority, ako je vhodný rámec pre investície, udržanie technologického líderstva Európy, a práca na zlepšovaní vnímania verejnosťou. Fórum by tiež malo podčiarknuť kľúčový príspevok jadrovej energetiky k nízkouhlíkovej budúcnosti EÚ.“

Združenie Za matku Zem vníma Fórum ako „štátom platenú propagandu jadrového priemyslu, ktorá nerieši problémy jadrovej energetiky ani verejnú diskusiu na túto pálčivú tému“. Organizácia Greenpeace sa na Fóre síce zúčastnila, no má podobný názor. „Nebránime sa diskusii, ale odmietame propagandu v prospech jadrovej energetiky za peniaze EÚ… Obávame sa, že jediným cieľom fóra je legitimizovať na verejnosti jadrovú energetiku a vytvoriť tlak na jednotlivé členské krajiny a Európsku úniu, ktorý by viedol k získaniu podpory pre jej ďalší rozvoj z verejných zdrojov.“ Povedal Ing. Karel Polanecký, koordinátor energetickej kampane Greenpeace Slovensko.

Environmentalisti tiež Fóru, jadrovému priemyslu, i slovenskej vláde, vyčítajú „nukleárny optimizmus“. Združenie Za matku Zem považuje plány slovenskej vlády postaviť ďalšie dve jadrové elektrárne za nereálne. Argumentujú nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, nedostatočnými technickými a finančnými kapacitami, ale aj obmedzenými zásobami uránu, ktorého cena od roku 2001 prudko rastie. Vládu vyzývajú, aby radšej plnila svoje sľuby o podpore obnoviteľných zdrojov.

Greenpeace zas jadrový priemysel vyzval, aby riešil problémy, ktoré spôsobil, napríklad s nebezpečným odpadom. Podpora rozvoju jadrovej energetiky blokuje podľa organizácie lepšie riešenia. Podľa štúdie, ktorú vypracoval Greenpeace v spolupráci s EREC (European Renewable Energy Council) je možné dosiahnuť ciele EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov aj bez rozvoja jadra, podporou obnoviteľných zdrojov energie a efektívnymi programami zlepšovania energetickej efektívnosti a úspor. Balík investícií do energetiky je však obmedzený, preto „každé euro utratené na výstavbu nových reaktorov bude chýbať v oblastiach, ktoré majú reálnu šancu zlepšiť životné prostredie a znížiť európsku závislosť na dovozoch energetických surovín“.