Kauza odobratia podpory výrobcom zelenej elektriny pokračuje

FOTO: BPS Kežmarok WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o.

V rámci plnenia európskych cieľov musí Slovenská republika do roku 2020 vyrábať aspoň 14 percent elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Parlament preto ešte v roku 2009 prijal zákon o podpore OZE, ktorý investorom garantoval výkupnú cenu zelenej elektrickej energie na 15 rokov.

Pred Úradom vlády však v utorok protestovali výrobcovia elektrickej energie zo slnka, vody, vzduchu a plynu, ktorí už pol roka podporu nedostávajú. „Investovali sme svoje peniaze a zobrali sme si úvery z bánk…Teraz sme na pokraji krachu,“ vravia výrobcovia.

„Je to ako keby ste začali hrať a počas zápasu vám menia pravidlá tak, aby ste nemohli nielen vyhrať, ale ani remízovať,“ vidí súčasnú situáciu jeden zo zakladajúcich členov občianskeho združenia Energia budúcnosti Filip Beláň.

Slovenskí výrobcovia zelenej elektrickej energie mali do 15. augusta 2014 nahlásiť distribučným spoločnostiam a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) plán výroby na tento rok. Viac ako 1100 z nich si však podľa štátu túto povinnosť nesplnilo, hoci oni tvrdia opak. V decembri preto viacero výrobcov dostalo Oznámenie o nemožnosti uplatnenia si podpory pre kalendárny rok.

Združenia tvrdia, že takéto opatrenie nie je fér, pretože „distribučné spoločnosti si svojvoľne prisvojili právo posudzovať splnenie zákona a rozhodovať o vyplatení alebo nevyplatení zákonom garantovanej podpory. Takéto právo im však zákon vôbec nepriznáva.“

Zákonom garantovanú podporu distribučné spoločnosti navyše podľa zelených výrobcov odobrali iba „jednoduchým listom, bez administratívneho rozhodnutia a riadneho administratívneho konania.“

Ohrozených je podľa nich približne 3 500 pracovných miest a to najmä v regiónoch Slovenska s vysokou nezamestnanosťou.

„Na našom družstve vyrábame energiu zo zvyškov rastlinnej výroby a hnoja. Zamestnávame 85 ľudí. Nemám ich však posledných 5 mesiacov z čoho vyplácať. Musím prepúšťať,“ hodnotil situáciu majiteľ bioplynovej stanice František Lizák.

„V Česku je 1200 malých vodných elektrární, v Rakúsku tri tisíc – a v poriadku fungujú. Na Slovensku máme 200 malých vodných elektrární. Ak sa nič nezmení, polovica z nich onedlho skončí,“ hovorí Vladimír Mendel predseda Asociácia malých vodných elektrární.

Kauzu prešetruje už aj Európska komisia. Generálne riaditeľstvo pre energetiku v súčasnosti rozhoduje, či začne tzv. infringement voči Slovenskej republike za porušenie európskeho práva alebo nie.