Kedy bude Poľana energeticky sebestačná?

Foto: Zuzanna Tučeková

Región Poľana zatiaľ nevyužíva naplno svoj potenciál v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, vyhlásil vo Zvolene Juraj Zamkovský zo združenia Priatelia Zeme – CEPA. Regiónu s prírodným a kultúrno-historickým bohatstvom chýba podľa jeho slov ucelená rozvojová koncepcia.

V tomto kontexte sa Priatelia Zeme od roku 2003 podieľajú na príprave pilotného projektu v oblasti využívania biomasy. Tiež sa vypracúvajú energetické koncepcie pre mikroregión Podpoľanie a nedávno sa spustilo i tamojšie Servisné centrum. V budúcnosti sa počíta so spustením Regionálneho školiaceho centra pre obnoviteľné zdroje energie.

Do projektu s biomasou sa zapája 8 obcí v okolí Banskej Bystrice. Takto získanú energiu využívajú na vykurovanie verejných budov, doplnil Stanislav Lacika (Priatelia Zeme). V rámci projektu sa modernizovalo 14 kotolní.

Na záver Jana Kunická (Servisné centrum pre mikroregión Podpoľanie) priblížila hlavné úlohy organizácie. Obce mikroregiónu spravidla nemajú dostatočné kapacity pre vytváranie projektov, rozvojová koncepcia je nesúrodá a správa verejných financií neefektívna. Servisné centrum poskytuje samosprávam pomocnú ruku pri koordinácii finančnej pomoci z fondov EÚ i štátnych dotačných mechanizmov.

Servisné centrum získalo finančný grant na svoju činnosť z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR.

Konferenciu “Príklady dobrej praxe: koordinované využívanie fondov EÚ v oblasti energetiky” organizovalo 25. februára 2010 vo Zvolene občianske združenie Priatelia Zeme – CEPA.