Kľúčové klimatické rozhodnutie sa odkladá na jeseň

Hlavy vlád a členských krajín EÚ sa včera (18. júna) zišli v Bruseli na dvojdňovom summite. Okrem iného sa diskutovalo i o pokroku, ktorý sa dosiahol v rámci klimatických vyjednávaní.

Podľa očakávaní, európski lídri podporili kompromis, na ktorom sa pred dvoma týždňami dohodli ministri financií krajín EÚ. Rozhodlo sa vtedy, že do klimatického rozpočtu bude prispievať každá krajina EÚ s ohľadom na svoju platobnú kapacitu a mieru produkcie svojich emisií CO2 (EurActiv 09/06/09). O výške sumy sa nehovorilo.

Lídri rovnako podporili návrh blížiaceho sa Švédskeho predsedníctva načrtnúť pracovný program a koordinovať prijímanie rozhodnutí v kontexte blížiacej sa svetovej klimatickej konferencie UNFCCC v Kodani v decembri.

Rada požiada Komisiu, aby urýchlene predstavila ďalšie návrhy v oblasti klimatickej politiky, najmä v oblasti financovania projektov v chudobnejších krajinách sveta. Cieľom je pripraviť pôdu pre to, aby mohli lídri EÚ na ďalšom summite v októbri „prijať príslušné rozhodnutia o všetkých aspektoch financovania“, uvádza sa v záveroch summitu.

Dánsky premiér: Rozhodnutie o financovaní príde čoskoro

Lars Løkke Rasmussen, dánsky premiér, na konferencii organizovanej Európskym politickým centrom potvrdil, že rozhodnutie o financovaní klimatických politík v chudobnejších krajinách je otázkou zopár mesiacov.

Rasmussen, ktorého krajina bude hostiť decembrovú svetovú klimatickú konferenciu, podčiarkol potrebu takých cieľov a medzinárodných záväzkov v oblasti redukcie miery tvorby emisií CO2, ktoré do roku 2020 zastabilizujú podiel skleníkových plynov v atmosfére. „Bolo by pekné, ak by každý predstavil krátkodobé ciele, ale čo naozaj potrebujeme, je stabilizácia emisií do roku 2020,“ vyhlásil.

„Ak niektorým krajinám dovolíme na nejaký čas zvýšiť produkciu emisií, bude to znamenať, že ostatní musia byť ambicióznejší,“ doplnil. V tomto smere by sa mala stať lídrom EÚ a zvýšiť svoj záväzok na 30-percentnú redukciu do roku 2020.

„Namiesto diskusie o tom, ako by sme sa mali snažiť motivovať USA k väčším ambíciám, myslím si, je dôležité hľadať spoločný základ, na ktorom sa vybuduje zdravá architektúra dohody.“ V tomto smere sa bude vyžadovať, aby USA a EÚ predstavili nielen krátkodobé, ale i strednodobé emisné ciele.

Dánsky premiér si želá, aby EÚ zostala lídrom aj počas prijímania medzinárodnej dohody o novom klimatickom režime aj za cenu, že iné krajiny by si zvolili iné spôsoby a iné tempo. „Ak sa odtiaľto potrebujeme dostať 100 km ďaleko za hodinu, môžeme istý čas jazdiť rýchlosťou 50 km/h – ale v istom štádiu sa musí rýchlosť výrazne zvýšiť – a určite by sme nemali čakať 50 minút, pokiaľ to spravíme,“ vysvetlil Rasmussen metaforickým spôsobom.