Kodaň: Schizofrenická podnikateľská loby?

Zástupcovia priemyslu, ktorí v týchto dňoch rokujú na svetovej klimatickej konferencii COP-15, sú rozpoltení. „Je náročné nájsť jeden hlas,“ vyhlásil pre Reuters Jim Rogers, výkonný riaditeľ Duke Energy. „Popravde, je tu veľa hlasov. [Hľadanie] nízkouhlíkového riešenia sa stáva čoraz náročnejším. Je tu však základná vec [na ktorej sa zhodujeme]: potrebujeme jasnú cestu vpred, musíme konať teraz a musíme poznať cenu emisií uhlíka.“

Výsledok konferencie v Kodani je pre priemysel dôležitý i preto, lebo podľa odhadov analytikov, firmy budú zdrojom cca 80 percent kapitálu, ktorý sa použije na nízkouhlíkovú transformáciu ekonomík. Najväčšie súkromné investície sa očakávajú v sektoroch energetiky, priemyselnej výroby a poľnohospodárstva.

Pred rokovaním na pôde OSN „sme sa mali hovoriť každý s každým a predstaviť svoj odkaz národným vyjednávačom. Cementárenský sektor v Číne je odlišný od toho vo Francúzsku. Máme sa čo veľa učiť od mimovládnych organizácií,“ vyhlásil Bill Kyte, klimatický poradca spoločnosti E.ON a zástupca energetickej loby Eurelectric.

Podnikateľské združenie BusinessEurope vyzvalo predstaviteľov EÚ, aby nezvyšovali svoj krátkodobý emisný záväzok (20 percent do roku 2020) skôr, než bude na svete dohoda o globálnom klimatickom režime: „EÚ nesmie žiadnym spôsobom zvyšovať svoj jednostranný záväzok 20 percentného zníženia emisií uhlíka.“ Podnikatelia dopĺňajú, že bezplatné prideľovanie povoleniek v niektorých špecifických sektoroch „musí zostať v platnosti“.

Pokiaľ ide o rozhodujúci prvok úspechu nového klimatického režimu, BusinessEurope dopĺňa, že ním je „pevný systém ochrany duševného vlastníctva a investícií“.

Podpora je otázkou uhla pohľadu

Z Americkej obchodnej komory vystúpilo po celom svete viacero firiem po tom, čo sa organizácia vyslovila proti americkému návrhu Zákona o klíme. Vysoký predstaviteľ komory však pre Reuters v Kodani vyhlásil, že organizácia je ochotná podporiť kompromisný návrh, ktorý predstavili senátori John Kerry, Joseph Lieberman a Lindsey Graham. Hlasovať o ňom by sa malo na budúci rok.

Zatiaľ čo Americká obchodná komora vníma klimatickú legislatívu v prvom rade ako bremeno, niektoré firmy hovoria, že na zelených technológiách sa dá rásť a vytvárať zisk. Do tejto skupiny sa zaraďuje napríklad vyššie spomenutá spoločnosť Duke Energy, ktorá poukazuje na prístup Číny. Jim Rogers hovorí: „Prechádzajú cez most do nízkouhlíkového sveta a zarábajú tým peniaze.“ Čína profituje najmä zo solárnej a veternej energetiky.

Bill Kyte (E.ON) je rovnako optimistický. Na adresu klimatických politík hovorí: „Dajte priemyslu jasné ciele a my ich naplníme.“

EurActiv/Reuters