Komisár diskutoval o rizikách ropných veží

Následky potopenia tankera Prestige v roku 2002. Zdroj: Greenpeace

Ťažba uhľovodíkov z morského dna sa realizuje i v európskych vodách, i keď v menšom meradle a v menej extrémnych prírodných podmienkach, ako v Mexickom zálive. Ten dnes čelí ekologickej katastrofe v dôsledku potopenia ropnej veže.

Napriek tomu, riziká morskej ťažby sú podobné. Európsky komisár Günther Oettinger sa preto 11. mája stretol so zástupcami ropných spoločností, aby prebrali opatrenia na ich eliminovanie.

„Žiadny regulačný režim nemôže na 100 percent garantovať bezpečnosť. Veľa závisí na prístupe a praktikách operátorov, ako i na dostupnosti funkčného systému. Rád by som uistil, že existujúca legislatíva sa efektívne uplatňuje a súčasne, priemysel vyvíja všetko možné úsilie, aby sa vyhol podobným nehodám [ako v Mexickom zálive] a následnému vyliatiu ropnej škvrny. Politici a priemyselníci musia spolupracovať tak, aby boli životné prostredie a verejnosť bezpečné natoľko, ako je to len možné,“ vyhlásil Günther Oettinger.

Európska legislatíva stanovuje pomerne prísne štandardy pre ťažbu uhľovodíkov z morského dna, no bezpečnosť nemožno nikdy zanedbať, zhodli sa komisár a priemyselníci.

Európska komisárka pre medzinárodnú spoluprácu a humanitárnu pomoc Kristalina Georgieva počas stretnutia predstavila, ako je EÚ pripravená riešiť nehody a krízy, pokiaľ ide o znečistenie morských vôd.