Komisia chce byť pri jednotnom trhu s energiami ráznejšia

Autor: Simon Howden, Freedigitalphotos.net

Do roku 2014 by mali členské štáty dokončiť jednotný trh s energiami a povzbudiť cezhraničný tok plynu a elektriny, ktorý stimuluje férovú hospodársku súťaž a európskym spotrebiteľom by mohol ušetriť miliardy eur.

V predbežnom návrhu oznámenia o fungujúcom vnútornom energetickom trhu, ktoré by sa malo publikovať v najbližších týždňoch, Komisia uvádza, že pri súčasnom vývoji EÚ nesplní stanovený termín pre dokončenie vnútorného trhu s energiou do roku 2014.

„Odklady v implementácii nie sú prijateľné,“ píše sa v návrhu s tým, že v siedmich členských štátoch má tradičný dodávateľ elektriny viac ako 80 percentný podiel na trhu.

Podľa údajov Eurostatu si v roku 2010 najväčšiu dominanciu udržiavali hlavní producenti v Estónsku, Grécku, Francúzsku, Lotyšsku a Luxembursku. V prípade Malty a Cypru jeden producent zodpovedal až za 100 % elektriny.

„Komisia sa ako prioritnej otázke venuje konaniam vo veci porušenia predpisov proti tým členským štátom, ktoré ešte netransponovali smernice tretieho energetického balíka alebo tak neurobili správne,“ uviedla EK. „Nielenže musia členské štáty plne implementovať všetku legislatívu, ale musia sa tiež vyhýbať a odolávať domáhania sa do seba zahľadenej a národne inšpirovanej tvorbe politiky, ktorý bráni efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu.“

Slovensko predmetné smernice schválilo v lete, avšak Európska komisia zatiaľ na svojej stránke EUR-lex zatiaľ žiadnu referenciu k slovenskej legislatíve neuvádza.

Vývoj určujú dotácie, nie trh

Podľa EK nie je jednotný trh s energiou sám osebe cieľom, ale len prostriedkom vytvorenia spoľahlivejšieho a hodnotnejšieho energetického systému v EÚ, ktorý urýchli pokrok v dekarbonizácii hospodárstva.

Poukazuje aj na to že, trhy s energiami nie sú dostatočne transparentné a otvorené. Hrozí pritom nebezpečenstvo, že ich rozvoj bude skôr záležitosťou dotácií a nie výsledkom trhových úvah a procesov. Otvorenejšie a transparentnejšie trhy s elektrinou a plynom by pritom mohli spotrebiteľom priniesť veľké výhody.

Z nedávneho prieskumu slovenského portálu energia.sk napríklad vyplynulo, že spomedzi respondentov, ktorí zmenili dodávateľa elektriny/plynu takmer 40 % nevedelo odhadnúť, akú reálnu ročnú úsporu im to prinieslo. Tí, ktorí ročnú úsporu odhadnúť dokázali, ju najčastejšie uviedli na úrovni 51-100 eur v prípade plynu. Pri elektrine sa ich úspora pohybovala medzi 16-30 eurami ročne.

Európska komisia odhaduje, že ak by spotrebitelia zmenili svojho dodávateľa elektriny na toho s najlacnejšou tarifou, kumulatívne finančné úspory pre spotrebiteľov v EÚ-27 by sa mohli vyšplhať až na 13 miliárd eur ročne. Vysokú mieru zmeny dodávateľa elektriny zaznamenala Komisia vo Veľkej Británii, Českej republike či Švédsku.

Okrem dohľadu nad transpozíciou liberalizačných opatrení mieni Komisia predstaviť aj akčný plán. V rámci neho by mala navrhnúť opatrenia na odstránenie regulovaných cien za dodávky energií, analyzovanie využívania dotácií a tiež postup pri ochrane zraniteľných odberateľov.

(EurActiv/Reuters)