Komisia navrhuje znížiť svetové emisie až o 60 %

Zdroj: EurActiv.com

Svetoví lídri by sa na parížskej klimatickej konferencii OSN mali zaviazať do roku 2050 znížiť emisie skleníkových plynov až o 60 percent v porovnaní s úrovňou znečistenia v roku 2010.Európska únia prispeje 40 – percentným znížením v porovnaní s východiskovým rokom 1990. Vyplýva to z uniknutého pozičného dokumentu Európskej komisie „Cesta do Paríža 2015,“ ktorý únia predstaví už dnes.

Mnohí predstavitelia priemyslu kritizujú vysoké ambície európskej exekutívy, ktoré by „mohli mať za následok zníženú konkurencieschopnosť“ starého kontinentu.  EÚ totiž zodpovedá iba za približne 9 percent svetových emisií.

Najväčšími znečisťovateľmi sú Čína (24 %) a Spojené štáty americké (12 %). Únia preto v dokumente vyzýva najväčšie ekonomiky, aby sa chopili politického líderstva a ratifikovali dohodu čo najskôr.

„Príde mi znepokojujúce, že je únia tak veľmi transatlanticky zameraná keď omnoho viac sa deje v Číne a medzi ostatnými rozvíjajúcimi sa krajinami, ktoré chcú novú dohodu,“ povedal pre britský denník The Guardian europoslanec za Zelených Bas Eickhout.

„Ak by sme boli schopní vytvoriť alianciu s Africkou úniou, progresívnymi latinskoamerickými  krajinami, najmenej rozvinutými krajinami a nízko položenými  ostrovmi, ktoré sú najviac postihnuté zmenou klímy, nemyslím si, že by USA takúto dohodu zablokovali,“ dodal.

Únia navrhuje aj ochranné opatrenia voči podobnému scenáru, aký nastal v 90. rokoch v prípade kjótskeho protokolu, ktorý napríklad USA nikdy neratifikovali. Nová klimatická dohoda by mala nadobudnúť účinnosť až keď ju ratifikuje dostatočný počet krajín a to minimálne s agregovaným podielom súčasných emisií aspoň 80 percent (40 gigaton emisií CO2).

Pozičný dokument, ktorý ma k dispozícii agentúra Reuters, ďalej naznačuje, že únia bude presadzovať najvyššiu možnú právnu formu novej klimatickej dohody – protokol.  Tu by však mohla naraziť na odpor USA a Číny, ktoré odmietajú právne záväzné environmentálne dohody.

Americký prezident Barack Obama začiatkom roka explicitne prisľúbil znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2025. Na domácej scéne však čelí Senátu, ovládaného Republikánmi, ktorí sú k otázke globálneho otepľovania tradične skeptickí a dohodu vo forme protokolu by mohli odmietnuť.