Komisia chystá zmeny pre urýchlenie výstavby energetickej infraštruktúry

Elektrické vedenie

V rámci novej finančnej perspektívy EÚ by sa mali prvýkrát vyhradiť samostatné financie na energetiku. Naznačujú to návrhy priorít, ktoré hovoria o alokácii vo výške 9,1 miliardy eur určenej na rozvoj elektrických a plynovodných sietí.

Hoci ide o menej než 1 percento európskeho rozpočtu, tieto výdaje by mohli pomôcť prilákať ďalšie prostriedky od súkromného sektoru a národných vlád. Takisto zdôrazňujú rastúci význam európskej energetickej politiky.

Význam projektu môže potlačiť aj hlas verejnosti

Pracovné návrhy napríklad hovoria o vytvorení „európskeho koordinátora“, ktorý by pomohol urýchliť projekty s významom pre celú EÚ v prípade, že narazia na „podstatné meškania alebo komunikačné ťažkosti“. Procesy udeľovania povolení pre projekty, ktoré v súčasnosti môžu trvať až desať rokov, by nemali byť dlhšie ako tri roky.

Ak by boli projekty dostatočne významné, prípadné verejné námietky možno za určitých podmienok nebrať do úvahy.

„Najmenej škodlivá trasa takéhoto projektu získa nevyhnutné pozitívne rozhodnutia,“ uvádza sa v návrhu, ktorý v súčasnosti koluje medzi oddeleniami Komisie a do ktorého nahliadla agentúra Reuters.

Hovorkyňa Komisie sa k týmto pracovným návrhom odmietla vyjadriť.

Najstrategickejšími projektami by boli tie, ktoré pomôžu energetickej politike EK zaistiť bezpečné a udržateľné dodávky. Príkladom toho sú projekty v rámci Južného plynovodného koridoru, ktoré majú znížiť závislosť EÚ na dodávkach ruského zemného plynu, rovnako ako integrácia veterných fariem na pobreží Severného a Baltského mora do elektrickej siete.

Európa je podľa predstaviteľov EÚ už v súčasnosti lepšie pripravená na nárast napätia medzi hlavným producentom plynu Ruskom a tranzitnou krajinou Ukrajinou. Situácia zo začiatku roka 2009, kedy spor o ceny za prepravu plynu úplne zablokovali dodávky suroviny do niektorých krajín EÚ, vrátane Slovenska, by sa tak nemala opakovať.

Od roku 2009 je napríklad pre EÚ dostatok dostupných dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG), ktoré uvoľnil rozvoj ťažby bridlicového plynu v USA. Nový kompresor vybudovaný v rakúskom Baumgartneri, aj za pomoci peňazí z EÚ, navyše znamená možnosť širšej distribúcie dodávok plynu.

Zelená a spoľahlivá energia

Pre Úniu je udržateľnosť energie rovnako dôležitá ako bezpečnosť dodávok, čo dáva Komisii hlavnú úlohu v snahe zaistiť inteligentné, dlhodobé investície, namiesto krátkodobých riešení.

Členské krajiny sa zaviazali znížiť do roku 2020 svoje emisie CO2 o 20 % v porovnaní s úrovňou v roku 1990 a zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe tiež na 20 %. Tieto právne záväzné ciele a ešte ambicióznejšie plány pre zníženie emisií do roku 2050 vyžadujú obrovské zmeny v európskej energetickej infraštruktúre.

V období 2010-2020 si podľa Komisie sektor elektriny a plynu v Európe vyžiada investície viac ako 1 bilión eur.

EK v júni uviedla, že v rámci rozpočtového rámca EÚ pre 2014-2020 by mal vzniknúť fond vo výške 40 miliárd eur na oblasť energetiky, dopravy a ďalšej infraštruktúry, z ktorého 9,1 miliardy má ísť špecificky na prenos energií, teda rozvoj plynovodných a elektrických sietí.

V snahe zaistiť bezpečnosť dodávok energií z tretích krajín predložila Komisia v septembri návrhy, ktoré by zvýšili rolu Európskej komisie v energetických rokovaniach medzi členskými krajinami a vládami mimo Únie.

Riaditeľ pre medzinárodné plynovodné prepojenia talianskej spoločnosti Edison, ktorá sa podieľa na projekte ITGI, uviedol, že by privítal zefektívnenie plánovania, ale legislatíva EÚ nesmie nespravodlivo zvýhodňovať žiadne projekty: „Nesmie narúšať súťaž. Tieto projekty by mali dostať šancu súperiť podľa vlastných zásluh.“

Obáva sa totiž, aby nové opatrenia zo strany EÚ nezvýhodňovali najmä projekt Nabucco, ktorý má silnú podporu Európskej únie.

(EurActiv/Reuters)