Komisia je za podzemné uskladnenie jadrového odpadu

Zdroj: Flickr; autor: svale

Návrh smernice by mal vytvoriť legislatívny rámec pre nakladanie s použitým palivom a rádioaktívnym odpadom z jadrových elektrární, ale tiež zo zdravotníctva a priemyslu.

Návrh, do ktorého EurActiv nahliadol, predstaví komisár pre energetiku Günther Oettinger na budúci týždeň (3. novembra).

„Väčšina krajín musí ešte prijať kľúčové rozhodnutia v oblasti nakladania s použitým palivom a rádioaktívnym odpadom,“ tvrdí Komisia. Upozorňuje na to, že iba hŕstka členských štátov má zavedené dobré programy pre likvidáciu paliva a odpadu z jadrových elektrární.

Problém by sa mal podľa európskej exekutívy riešiť urgentne, aby sa likvidáciou jadrového odpadu a s ňou spojenými rizikami, ako je nedostatok financií alebo teroristické hrozby, nezaťažovali budúce generácie.

V návrhu sa uvádza, že „najbezpečnejšou a najudržateľnejšou možnosťou“ je hĺbkové geologické uskladnenie odpadu. Táto možnosť je celosvetovým vedeckým konsenzom, tvrdí Komisia.

V súčasnosti je v tejto oblasti najďalej Švédsko, ktoré uskladňuje jadrový odpad v hĺbke okolo 500 metrov v meďou pokrytých nádobách. Fínsko a Francúzsko tiež pripravujú podzemné skladiská.

Každý členský štát bude naďalej zodpovedný za svoju politiku nakladania s rádioaktívnym odpadom, hovorí Komisia. Podľa novej smernice však budú mať povinnosť vytvoriť národný program pre implementáciu likvidácie ako aj národné regulácie.

Strana Zelených v Európskom parlamente vyčíta komisárovi Oettingeraa, že nedal dostatočný priestor konzultáciám a domnieva sa, že občianska spoločnosť nemala možnosť návrh dostatočne preskúmať.

Nemecká poslankyňa Rebecca Harms (Zelení) uviedla, že písomná procedúra bez diskusie, ktorú Komisia použila, nebola pre tak dôležité rozhodnutie adekvátna. Európsky parlament sa dostal k tomuto návrhu až minulý piatok, dodala.

„Skutočný obraz problému jadrového odpadu neexistuje,“ povedala Harms a odvolala sa na nedostatok údajov o tom, akým spôsobom sa odpad uchováva v členských štátoch. Tiež spochybnila vedecký konsenzus o preferovaní hĺbkového uskladnenia so slovami, že rozhodnutie o najlepšej možnosti by si vyžadovalo otvorenú vedeckú diskusiu.

„Komisia vo svojom návrhu očividne preferuje jednu metódu nakladania s rádioaktívnym odpadom napriek faktu, že túto metódu – hĺbkové geologické uskladnenie – v súčasnosti spochybňuje veda aj technika,“ povedal Jan Haverkamp z Greenpeace.

Problematické sú najmä navrhovanie kontajnerov, stabilita podložia a nedostatok vhodných opatrení na monitorovanie a spätné získanie odpadu v prípade katastrofálneho úniku, dodal.

Kto vystaví účet?

Navrhovaná smernica sa iba stručne zmieňuje o zodpovednosti za financovanie. Požaduje od členských štátov, aby zabezpečili adekvátne finančné zdroje s tým, že „producenti rádioaktívneho odpadu prevezmú náležitú zodpovednosť“.

Zelení tvrdia, že výdavky by mal kvôli spoľahlivosti vypočítať nezávislý orgán. Dodávajú, že napríklad vo Francúzsku sa náklady odhadované energetickou spoločnosťou EDF v posledných rokoch viac ako zdvojnásobili.