Komisia má plán pre biohospodárstvo. Biomase sa príliš nevenuje

Komisár Carlos Moedas na tlačovke k bioekonomike [EK/Mauro Bottaro]

Nový európsky akčný plán chce jednej strane prispieť k riešeniu zmeny klímy a demografie. Na druhej strane poukazuje na možné riziká intenzívnej poľnohospodárskej a lesníckej výroby.

Európska komisia vo štvrtok 11. októbra predstavila akčný plán na rozvoj udržateľného a obehového biohospodárstva, ktoré má slúžiť európskej spoločnosti, životnému prostrediu i ekonomike.

Ako však píše portál EURACTIV.com, stratégia sa obšírne nevenuje bioenergii. Tá je na Slovensku, ale aj v celej Európe vnímaná kontroverzne, keďže dopyt po biomase vedie k odlesňovaniu. Lesy pritom absorbujú oxid uhličitý a prispievajú tak k tlmeniu klimatických zmien.

Riešiť klímu a demografiu

Nová stratégia biohospodárstva, ktorú predstavili predseda Komisie Jean-Claude Juncker a prvý podpredseda Frans Timmermans, je súčasťou úsilia o oživenie tvorby pracovných miest, rastu a investícií.

Jej cieľom je zlepšiť a zefektívniť udržateľné využívanie obnoviteľných zdrojov a prispieť tak k riešeniu otázok, akými sú zmena klímy či demografie.

Na východe Slovenska má vyrásť najväčšia 2G biorafinéria v Európe

Ide o prvý projekt v oblasti biohospodárstva, ktorý na území Slovenska podporila Európska únia spolu s konzorciom Bio-based Industries.

Podľa stanoviska Komisie biohospodárstvo dokáže premeniť riasy na pohonné hmoty, recyklovať plasty, vytvoriť z odpadu nový nábytok či oblečenie a z priemyselných vedľajších produktov biohnojivá.

Do roku 2030 by tento sektor ekonomiky mohol vytvoriť milión nových ekologických pracovných miest.

Nebol to nápad Komisie

Podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen v tejto súvislosti uviedol, že občania EÚ musia vykonať systémové zmeny v spôsobe, akým vyrábajú, používajú a zahadzujú veci dennej spotreby.

„Vďaka rozvoju biohospodárstva, ktoré je obnoviteľným segmentom obehového hospodárstva, vieme nájsť nové a inovatívne spôsoby získavania potravín, výrobkov a energie bez toho, aby sme vyčerpali obmedzené biologické zdroje našej planéty,” uviedol Katainen.

Biohospodárstvo: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť

Čo je biohospodárstvo? Aká je stratégia EÚ pre prechod na udržateľné biohospodárstvo? Ako je na tom Slovensko?

Spresnil, že modernizácia našich výrobných modelov je dôležitá nielen z hľadiska klímy a životného prostredia, ale veľký potenciál má aj pri tvorbe nových ekologických pracovných miest, najmä vo vidieckych a pobrežných oblastiach.

Katainen priznal, že impulz pre stratégiu prišiel zvonka. „Bioekonomika na začiatku nebola našim nápadom. Bol to priemysel, členské štáty a mimovládky, ktoré nás požiadali o opatrenia, ktoré zlepšia využitie biozdrojov udržateľným spôsobom,“ povedal komisár.

Riziká pre pôdu a lesy

Na vytvorení udržateľného obehového biohospodárstva sa musia podľa akčného plánu spoločne podieľať verejné orgány i priemyselný sektor.

Na podporu tohto spoločného úsilia zavedie Komisia v budúcom roku 14 konkrétnych opatrení zameraných na tri hlavné ciele: rozšíriť a posilniť priemyslové odvetvia založené na biotechnológiách, rozšíriť biohospodárstvo po celej Európe a chrániť ekosystém a pochopiť ekologické obmedzenia biohospodárstva.

Nové pravidlá pre obnoviteľné energie ohrozujú lesy

Viac lesov znamená nižšie tempo klimatických zmien. Ich vyrubovanie má naopak na klímu rovnaký vplyv ako spaľovanie iných fosílnych palív.

Stratégia poukazuje na možné riziká intenzívnej poľnohospodárskej a lesníckej výroby.

Biohospodárstvo sa vzťahuje na všetky odvetvia a systémy, ktoré využívajú biologické zdroje. Ide o jedno z najväčších a najdôležitejších odvetví EÚ, pod ktoré spadá poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov, potravinárstvo, bioenergetika a biovýrobky. Jeho ročný obrat dosahuje približne dva bilióny eur a zamestnaných je v ňom približne 18 miliónov ľudí.