Komisia možno prijme francúzsko-nemecký návrh liberalizácie energetiky

Foto: mmisso.deviantart.com

Francúzsko-nemecký návrh na liberalizáciu energetiky prijala Komisia pôvodne dosť chladne, podľa najnovšieho interného dokumentu, ktorý prenikol na verejnosť minulý týždeň, sa však zdá, že názor zmenila. „Tretiu alternatívu“ ktorej detaily zverejní Paríž a Berlín tento týždeň, bude pravdepodobne ochotná akceptovať za podmienky, že sa v nej zavedú prísnejšie kontrolné mechanizmy, ktoré zabezpečia skutočne liberalizovaný trh. Ide predovšetkým o to, aby mohli dcérske spoločnosti kontrolujúce transmisné siete pre elektrickú energiu a plyn prijímať rozhodnutia o investíciách do infraštruktúry úplne samostatne.

Francúzsko a Nemecko reagovalo svojou alternatívou na legislatívny balík predložený v septembri 2007, ktorým chcela Komisia reformovať európsky trh s energiami, okrem iného aj rozdelením vlastníctva, alebo aspoň riadenia, výroby energie a jej transmisie (tzv. unbundling). Postihlo by to aj ich vlastné veľké energetické firmy, ako EdF, E.ON, RTE a pod. K odporu Berlína a Paríža sa pridalo aj šesť ďalších členských krajín, vrátane Slovenska.

Európska exekutíva pôvodne reagovala chladne – francúzsko-nemecká alternatíva „by neviedla k efektívnemu oddeleniu dodávok a výroby od operátorov sietí“, nakoľko záruky, ktoré obsahovala „by dostatočne neodstránili konflikt záujmov vo vertikálne integrovaných spoločnostiach“.

Ministri EÚ budú diskutovať o liberalizácii energetiky 28. februára v Bruseli. Práve na tomto zasadnutí Rady pre energetiku by mali byť oznámené detaily francúzsko-nemeckého návrhu. Slovinské predsedníctvo dúfa, že sa mu dohodu podarí finalizovať do júna.