Komisia navrhuje, aby štáty stratili právo veta v environmentálnych daniach

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker (vľavo) a jej podpredseda pre energetickú úniu Maroš Šefčovič. [EPA-EFE/Stéphanie Lecocq]

Európska exekutíva si podľa Maroša Šefčoviča splnila svoje úlohy v rámci energetickej únie do „poslednej bodky“. Pre budúcnosť navrhuje investície do výroby batérií, reformu Euratomu a hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v nových oblastiach.

Európska komisia predstavila v utorok (9. apríla) štvrtú správu o stave energetickej únie. Podľa slov podpredsedu Komisie Maroša Šefčoviča, ktorý je za túto agendu zodpovedný, európska exekutíva v plnej miere splnila svoju víziu stratégie energetickej únie, ktorá má zabezpečiť prístupnú, cenovo dostupnú, bezpečnú, konkurencieschopnú a udržateľnú energiu pre všetkých Európanov.

Ku štvrtej správe o energetickej únii EK predložila aj správu o vykonávaní strategického akčného plánu o batériách a oznámenie o účinnejšom a demokratickejšom rozhodovaní v politike EÚ v oblasti energetiky a klímy.

Jeho súčasťou je oznámenie, ktoré navrhuje zrušiť jednohlasnosť v rozhodovaní o environmentálnych daniach v Rade EÚ, kde sú zastúpené členské štáty. Hlasovalo by sa kvalifikovanou väčšinou, čo by krajinám znemožnilo vetovať či blokovať rozhodnutie Rady. To môže napríklad znamenať zavedenie európskej dane na letecké palivo, ktoré dnes v EÚ prakticky nie je zdanené.

„Do poslednej bodky“

Štvrtá správa o energetickej únii tvrdí, že EÚ je globálnym lídrom v boji proti zmene klímy a všetky jej politiky uplatňované za posledných päť rokov vo všetkých oblastiach mali za cieľ posunúť ju na „správnu cestu“ prechodu na čistú energiu.

Pri dodržaní podmienok, že treba využiť hospodárske príležitosti, ktoré dekarbonizácia ponúka, vytváraní rastu a pracovných miest a vyvíjať snahy o zdravšie prostredie pre spotrebiteľov.

Šefčovič v Komisii riešil hornú Nitru, Nord Stream 2 aj migračnú krízu. Čo presadzoval?

Slovenský eurokomisár sa s predsedom Smeru-SD nezhodol na modernizácii priemyslu, ani na utečeneckých kvótach. Na verejnosti s ním však nešiel do otvoreného názorového stretu.

Koncept energetickej únie zároveň podporuje aj prechod k čistej energii v európskom hospodárstve v kľúčových sektoroch v súlade so záväzkami EÚ vyplývajúcimi z Parížskej dohody. Podľa Šefčoviča ide o otázky, ktoré sa nedajú vyriešiť v rámci jednotlivých štátov.

Šefčovič pre TASR spresnil, že energetická únia ako jedna z desiatich priorít exekutívy EÚ pod vedením Jeana-Clauda Junckera je splnená „do poslednej bodky“ — aj napriek mnohým skeptickým názorom spred štyroch rokov — a možno hovoriť o úspešnej realizácii jednotnej, vzájomne prepojenej, bezpečnej a trvalo udržateľnej energetickej únie, ktorá bola v roku 2014 len víziou.

Rad na členských štátoch

„Ak sa na to pozrú odborníci, tak musia súhlasiť, že sme začali najväčšiu transformáciu energetiky a energetických sietí od druhej priemyselnej revolúcie,“ uviedol Šefčovič.

Odkaz je podľa neho jasný: energetická únia je z pohľadu práce Komisie hotová, lebo všetky legislatívne opatrenia, ktoré boli navrhnuté, sú aj prijaté. Aj vďaka 71 trialógom s vyjednávačmi z Európskeho parlamentu a Rady EÚ, za čo sa Šefčovič osobitne poďakoval komisárovi pre energetiku a zmeny klímy Miguelovi Ariasovi Caňetemu. Zároveň sa poďakoval aj ďalším komisárom, zo všetkých rezortov, ktorí „tímovou spoluprácou“ pomohli pri úspešnom dobudovaní energetickej únie.

Eurokomisár pre klímu: Štáty musia do prípravy plánov zapojiť verejnosť

Európa by mala načúvať mladým ľuďom v uliciach, hovorí pre EURACTIV.sk eurokomisár pre energetiku a klímu, MIGUEL ARIAS CAñETE. Svet podľa neho má ešte trochu času, aby stabilizoval klimatické zmeny, ale už si nemôže dovoliť váhať.

Upozornil, že teraz je lopta na dvore členských krajín, ktoré musia prijať svoje národné stratégie v oblasti energetiky, klímy a mobility, pričom na celoeurópskej úrovni sa bude realizovať hĺbková transformácia priemyslu a ekonomiky.

„Energia bude nielen čistejšia, ale konkurencia na trhu povedie aj k lacnejšej energii pre domácnosti. Investície do energetickej účinnosti by sa mali prejaviť v lepšom bývaní s menšou spotrebou energie a menšou záťažou pre životné prostredie,” opísal niektoré z výhod zavádzania prvkov energetickej únie do praxe.

Gigafabrika na Slovensku?

Komisia zverejnila oznámenie o tom, ako rozšíriť výrobu elektrických batérií v EÚ. Šefčovič spresnil, že z toho plynie dôležitá úloha aj pre Slovensko, lebo sa musí prispôsobiť novým trendom, ktoré prináša elektromobilita a vyjadril nádej, že jedna z 30 „gigafabrík pre zelené batérie“ budúcnosti bude aj na Slovensku.

Eurokomisár Caňete upozornil, že EÚ má teraz najmodernejšiu legislatívu pre oblasť energetiky a klímy na svete. To potvrdil aj Šefčovič. „Sme v tomto štádiu úplne vpredu. Aj náš priemysel, ktorý sa prispôsobuje týmto podmienkam, je najlepšie pripravený na zmeny, ktoré budú musieť byť uskutočnené vo všetkých krajinách sveta, ak to myslíme vážne s bojom proti klimatickým zmenám,“ opísal situáciu.

Európski audítori: Šefčovičova batériová aliancia možno nedosiahne svoje ciele

Európska únia zaostáva za medzinárodnými konkurentmi, upozorňuje Európsky dvor audítorov. Slovenské automobilky vyzývajú vládu na väčšiu akcieschopnosť.

Podľa Šefčoviča tým, že EÚ začala ako prvá systematicky konať v tejto oblasti, tak udáva trend a pokiaľ ide čisté technológie a celkovo priemyselnú klimatickú politiku, zároveň s dôrazom na sociálnu férovosť, je globálnym lídrom a túto pozíciu si chce zachovať.

„Všetky opatrenia energetickej únie sa kombinujú, aby bola naša politika prispôsobená potrebám budúcnosti. Náš rámec v súčasnosti umožňuje presmerovanie investícií do technológií a riešení orientovaných na budúcnosť,“ dodal Šefčovič.

Euratom a envirodane

Ďalšie oznámenie, ktoré bolo v utorok uverejnené, vyzýva na posilnenie demokratickej zodpovednosti v rámci rozhodovacieho procesu na základe Zmluvy o Euratome.

Európska komisia podľa svojich slov zriadi skupinu expertov na vysokej úrovni na posúdenie súčasného stavu vykonávania Zmluvy o Euratome s cieľom zvážiť, ako by sa na základe súčasnej zmluvy mohla zlepšiť jej demokratická zodpovednosť. Šefčovič chce podľa svojich vyjadrení zvýšiť úlohu Európskeho parlamentu a národných zákonodarných zborov v rozhodovaní v rámci Euratomu.

Maroš Šefčovič: Národné reflexy v energetike sú strašne silné

Pre hornú Nitru musíme vybrať projekty, ktoré sa dajú realizovať rýchlo, hovorí podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu MAROŠ ŠEFČOVIČ. Transformácia uhoľných regiónov podľa neho nesmie mať porazených.

Komisia v oznámení tiež žiada Európsky parlament a Radu, aby zvážili, ako by zdaňovanie energie mohlo prispieť k lepšiemu plneniu cieľov politiky EÚ v oblasti energetiky a klímy, a ako by prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v procese prijímania rozhodnutí medzi členskými štátmi mohol pomôcť naštartovať pokrok v tejto oblasti. Jednohlasnosť podľa Komisie „často nemôže byť dosiahnutá alebo vedie k suboptimálnym rozhodnutiam“. Podľa portálu EURACTIV.com napríklad letecké palivo nepodlieha žiadnemu zdaneniu, pričom sa objavili úvahy o jeho zavedení.

Zrušenie jednohlasnosti musia schváliť členské štáty – jednohlasne.