Komisia navrhuje energetické štítky pre televízory

Zdroj: Flickr; autor: gothopotam

Výrobcovia televízorov budú musieť po prvýkrát jasne označovať energetickú triedu svojich výrobkov a uvádzať ju v reklame.

Energetické triedy (od A po G) sa pre chladničky, umývačky riadu a automatické práčky  používajú od roku 1992. Technologický vývoj však spôsobil, že 90 % zariadení, ktoré sa v súčasnosti predávajú v EÚ, patrí do najvyššej triedy A.

Európska komisia preto navrhuje rozšíriť súčasnú schému pridaním troch nových tried (A+, A++, A+++) revíziou Smernice o energetickom označovaní z minulého roka.

Pre televízory bude platiť klasická schéma od A po G. Komisia však plánuje pridať kategóriu A+ pre produkty, ktorých efektívnosť by mala byť v roku 2014 o 30 % vyššia ako je súčasná najefektívnejšia kategória.

Výrobcovia sú však schopní vyrábať efektívnejšie výrobky skôr. Nové kategórie by preto mohli byť pridané ešte pred tým ako bude prijatá bruselská legislatíva.

Televízory sa podieľajú na takmer 10 % priemernej spotreby elektrickej energie v domácnostiach. Exekutíva Únie očakáva, že výrobcov povzbudí vyrábať energeticky efektívnejších výrobky podobne, ako tomu bolo v oblasti bielej techniky.

Komisia sa minulý rok pokúsila predstaviť rôzne energetické označenia pre televízory a chladničky, ktoré by obsahovali pridané A kategórie v rozličnej úprave. Napríklad pri chladničkách mala pribudnúť trieda „A-20%“, ktorá by označovala prístroje, využívajúce o 20 % menej energie ako štandardná trieda A.

Napriek tomu, že bol tento návrh prijatý zástupcami členských štátov, narazil na odpor europoslancov. Tí argumentovali, že by to mohlo byť zmätočné pre spotrebiteľov. Parlament síce schválil alternatívne označovanie pre chladničky a mrazničky, ale zamietol ho pre televízory, preto Komisia svoj návrh stiahla.

Navrhované kategórie musia byť schválené členskými štátmi a Európskym parlamentom. Do platnosti môžu vstúpiť najskôr na konci budúceho roka, pokiaľ sa neobjavia žiadne námietky.

Ako odpoveď na obavy, že nové opatrenia by mohli poskytnúť výrobcom dôvod k zvýšeniu cien, Komisia hovorí, že pri televízoroch nie je možné jednoznačne určiť, či je zvýšenie cien spôsobené energetickou efektívnosťou alebo inými technologickými prvkami.

„Je na vás ako spotrebiteľovi rozhodnúť, čo je na trhu,“ povedal hovorca Komisie.