Komisia odobrila vládne zľavy pre slovenské firmy s veľkou spotrebou elektriny

Minister hospodárstva Peter Žiga (vľavo) a Prezident U.S. Steel Košice James E. Bruno. [TASR/Milan Kapusta]

Inštitúcia zodpovedná za dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže v Európe schválila štátnu pomoc pre energeticky náročné firmy, ktoré sa zo Slovenska podieľajú na medzinárodnom obchode.

Európska komisia vo štvrtok (19. septembra) oznámila, že v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci schválila plány slovenskej vlády čiastočne kompenzovať energeticky náročné spoločnosti pre zavedenie vnútroštátneho príplatku na financovanie podpory elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.

Komisia pripomenula, že podpora obnoviteľnej energie na Slovensku je v súčasnosti financovaná z príspevkov na základe spotreby elektrickej energie.

Rozpočet 120 miliónov eur

Schéma štátnej pomoci, ktorá sa bude uplatňovať do 31. decembra 2029 a má predbežný rozpočet 120 miliónov eur na roky 2019 až 2021, bude prínosom pre spoločnosti pôsobiace na Slovensku v odvetviach, ktoré sú obzvlášť energeticky náročné (s vyššou spotrebou elektrickej energie) a ktoré sú viac zapojené do medzinárodného obchodu.

Slovenské ministerstvá sa dohodli, koľko peňazí dajú na znižovanie emisií

Zo zákona schváleného parlamentom vyplýva, že Slovensko bude môcť do roku 2030 investovať do klímy 2,5 miliardy eur. Oproti dnešku sú prostriedky výrazne vyššie, nie však na úrovni odporúčanej európskou smernicou.

Príjemcovia tejto pomoci získajú náhradu až do výšky 85 percent svojho príspevku na financovanie podpory obnoviteľnej energie.

Komisia posúdila túto schému pomoci podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ, najmä podľa usmernení o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia a energetike na roky 2014 – 2020. Tieto usmernenia povoľujú zníženie (do určitej úrovne) príspevkov vyberaných od energeticky náročných spoločností pôsobiacich v niektorých konkrétnych odvetviach a vystavených medzinárodnej konkurencii. Cieľom je zabezpečiť konkurencieschopnosť takýchto podnikov v celosvetovom meradle.

Globálna konkurencieschopnosť

Európska zistila, že v prípade Slovenska sa kompenzácie poskytnú iba tým energeticky náročným spoločnostiam vystaveným medzinárodnému obchodu, ktoré sú v súlade s požiadavkami celoúnijných usmernení.

Ide zároveň o opatrenia, ktoré podporia ciele EÚ v oblasti energetiky a klímy a zabezpečia globálnu konkurencieschopnosť energeticky náročných firiem a priemyselných odvetví bez toho, aby došlo k neprimeraného narušeniu hospodárskej súťaže.

Komisia preto skonštatovala, že opatrenia zavádzané Slovenskom v tejto oblasti sú v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.