Komisia plánuje analyzovať zložky cien elektrickej energie

Zdroj: European Commission

Jednotný európsky trh s elektrickou energiou mal byť realitou do konca roka 2014. Členské štáty EÚ však majú podľa slovenského podpredsedu Komisie Maroša Šefčoviča tendenciu nedodržiavať smernice v tejto oblasti.

„Druhým dôvodom boli pomerne veľké administratívne prekážky čiže nedostatočná spolupráca regulátorov, ktorí mali rozdielne sieťové kódy a bránili voľnému obchodu s elektrinou. K tomu možno prirátať aj chýbajúce kapacitné prepojenia,“ zdôraznil Šefčovič.

Nový Energetická únia predpokladá, že každá krajina bude mať do roku 2020 aspoň 10 percent kapacity prepojených so susednými štátmi. Do roku 2030 by to malo byť až 15 percent.

„Sú viaceré krajiny, kde je miera prepojenia len 2-% , čiže tieto trhy sú uzavreté, väčšinou ide o veľké krajiny. Je naozaj potrebné tlačiť na to, aby sa tieto trhy otvárali a prepájali,“ konštatoval podpredseda Komisie. 

Medzi takýmito krajinami je napríklad aj Francúzsko, ktoré len nedávno ohlásilo, že do konca roka by bude funkčné prepojenie do Španielska, vďaka čomu sa takmer zdvojnásobí vzájomná výmena elektrickej energie.

Integrácia prinesie zisky

V rámci EÚ je viacero regionálnych trhov s elektrickou energiou. Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko v súčasnosti prevádzkujú druhý najväčší spoločný organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou v Európe, čo sa týka rozlohy krajín, prostredníctvom metódy tzv. market couplingu.

Ten umožňuje obchodovanie v prepojených obchodných oblastiach až do výšky dostupnej cezhraničnej kapacity. „Predchádzajúci spôsob cezhraničného prenosu prebiehal v dvoch krokoch, kedy si účastníci trhu museli najprv alokovať cezhraničnú kapacitu prostredníctvom explicitnej aukcie a až následne obchodovali s elektrinou na denných trhoch. Súčasný spôsob implicitnej aukcie poskytuje efektívnejšie prideľovanie voľných cezhraničných kapacít,“vysvetlil jeden z dodávateľov informačných systémov, spoločnosť Sféra.

Štúdia, ktorú pre Európsku komisiu vypracovala spoločnosť Booz & Company tvrdí, že úplná integrácia energetických trhov prostredníctvom market couplingu prinesie ročný zisk 2,5 až 4 miliardy  eur, alebo približne 5 až 8 eur per capita.

Okrem stredoeurópskeho trhu na prepájaní pracujú aj južania. Taliansky prevádzkovateľ prenosovej sústavy Terna len vo februári informoval o úspešnej integrácii do regionálneho trhu s elektrickou energiou, na ktorom ďalej participujú Rakúsko, Slovinsko a Francúzsko.

Dôraz na transparentnosť

Šefčovič tvrdí, že otvorenejší trh prinesie väčšiu konkurenciu a tým aj tlak na pokles cien. „Našou úlohou je vytvoriť rámec a právnu stabilitu, aby trh fungoval tak, aby sa ceny znižovali,“ zdôraznil s tým, že je potrebné zvýšiť transparentnosť cenotvorby v rámci EÚ. 

Práve neprehľadnú tvorbu cien elektrickej energie v minulosti vyčítala Komisia aj Slovensku. V januárovej hodnotiacej správe Komisia poukázala aj na vysoké sieťové poplatky, ktoré stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. ÚRSO kritiku odmieta. 

„Raz za dva roky chceme prísť so štúdiou EK o tom, aké sú ceny v jednotlivých krajinách, aké zložky do nej vstupujú. Sú členské štáty, kde až 51 % ceny tvoria položky, ktoré nemajú priamu nadväznosť na výrobu alebo distribúciu elektrickej energie."

„Je dôležité nájsť cestu k ich sprehľadneniu, lebo tam vidím hlavnú príčinu rozdielov medzi koncovými cenami elektriny v EÚ a USA, kde je cenová štruktúra jednoduchšia,“ dodal Šefčovič.

EurActiv/TASR