Komisia potrebuje nové právomoci v oblasti energetiky

Zdroj: European Commission

Toto je najväčší energetický projekt od čias založenia Spoločenstva uhlia a ocele,“ vyhlásil podpredseda Komisie zodpovedný za vytvorenie Energetickej únie Maroš Šefčovič pri predstavení konečného návrhu.

Politickým momentom na ešte užšie zdieľanie zdrojov medzi členskými štátmi EÚ sa podľa európskej exekutívy stala anexia Krymu Ruskou federáciou a energetické ohrozenie EÚ v dôsledku prebiehajúceho konfliktu na východe Ukrajiny. EÚ dováža približne tretinu potrebnej energie práve z Ruska.

Energetické plány Komisie sa sústreďujú najmä na zlepšenie infraštruktúrnych prepojení medzi členskými štátmi, ktoré umožnia lepšie zdieľanie dostupných dodávok energetických surovín, či zvyšovanie počtu terminálov na skvapalnený plyn (LNG). Dôraz sa bude klásť aj na dôslednú implementáciu existujúcich právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže, či dereguláciu cien energií.

Strategický rámec pre Energetickú úniu zahŕňa rad opatrení, ktoré budú nasledovať konkrétne legislatívne návrhy. Odborníci sa však zhodujú, že bude ťažké nájsť rovnováhu medzi novými právomocami EÚ a uplatňovaním princípu subsidiarity.

EÚ potrebuje nové právomoci

Energetika je strategická pre rozvoj každého štátu, preto členské štáty tradične úzkostlivo strážia svoje právomoci v tejto oblasti. „Komisia bude schopná vytvoriť skutočnú a zmysluplnú Energetickú úniu, iba ak bude lídrom a nie iba posluhovačom 28 členských štátov,“ myslí si expertka na európsku energetickú politiku, ktorá zverejnila prvý draft pripravovaného návrhu Alice Stollmeyer.

Nie je jasné, ako sa Energetickej únii podarí tieto prekážky prekonať, „pretože všetko závisí na implementácii a realizácii cieľov energetickej politiky v členských štátoch a dokument Komisie neposkytuje v tomto smere žiadne konkrétne údaje,“ tvrdí vedúci výskumný pracovník Oxfordského Inštitútu pre energetické štúdiá David Buchan.  

„Komisia bude potrebovať nové právomoci, aby mohla dohliadať na členské štáty v oblasti obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti. Zároveň Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER) bude potrebovať oveľa väčšiu moc nad Európskou sieťou prevádzkovateľov prenosových sústav,“ dodal.

V návrhu Energetickej únie, ktorý včera Šefčovič predstavil, Komisia podľa očakávaní povýšila úlohy ACERu a plánuje opatrenia na vytvorenie jednotného dozorného orgánu. Podľa Buchana by tieto nové právomoci mohli „urýchliť cezhraničné obchodné dohody a upriamiť nové investície na infraštruktúrne projekty, na ktoré dnes neexistujú dostatočné podnety.“

Kontrola energetických kontraktov

Komisia zároveň vyzvala členské štáty a súkromné spoločnosti, aby konzultovali rokovania s veľkými dodávateľmi energetických surovín, ako je Rusko.

Predchádzajúce pokusy Komisie boli neúspešné, Šefčovič je však presvedčený, že v súčasnom geopolitickom kontexte má táto stratégia nádej na úspech. „Dnes je realita úplne iná. Je úplne jasné, že je to  (väčšia transparentnosť pri uzatváraní bilaterálnych zmlúv s tretími krajinami) v prospech všetkých členských štátov,“ naznačil podpredseda Komisie.

Rusko, ktoré využíva svoje bohaté energetické zdroje, ako politický nástroj, tvrdí, že akékoľvek zmluvy medzi členskými krajinami EÚ a Gazpromom sú dôverné a nemôžu byť za žiadnych okolností zverejnené.

Počas nedávenej návštevy ruského prezidenta Vladimíra Putina v Budapešti maďarský premiér Viktor Orbán naznačil, že plány Európskej komisie považuje za „ohrozenie národnej suverenity.“ Šefčovič však verí, že dokáže skeptických lídrov presvedčiť o výhodnosti spoločného postupu.

O novom koncepte Európskej exekutívy budú začiatkom marca rokovať ministri členských štátov zodpovední za energetiku. Európski lídri by mohli konečný návrh odsúhlasiť na bruselskom samite, ktorý sa uskutoční 19-20 marca.

EurActiv.sk/EurActiv.com