Komisia predstaví nový energetický plán v máji

Dlho očakávaný akčný plán pre energetiku predstaví Komisia v máji. Ako prví sa s návrhom zoznámia ministri energetiky na svojom zasadnutí. Hovorca komisára Günthera Oettingera potvrdil, že návrh bude obsahovať konkrétne priority v oblasti energetiky pre nasledujúcich päť rokov.

Hoci plán bude hovoriť o prioritách pre obdobie 2010 – 2014, formálne sa prijme až na začiatku budúceho roka. Komisia pôvodne plánovala prijatie v tomto roku. O definitívny podpis pod dokument sa v marci 2010 snažilo i súčasné Španielske predsedníctvo, no bez úspechu.

Predbežné priority predstavil Madrid vo februári na zasadnutí Rady ministrov energetiky. Vyplýva z nich, že základom dokumentu sú tézy Druhého strategického preskúmania energetického trhu; energetická bezpečnosť, stabilita dodávok energie a technologický rozvoj. Španielske predsedníctvo vtedy doplnilo, že plán bude definovať i dlhodobú víziu pre energetiku v období 2030 – 2050.

Plán 2010 – 2014 nadviaže na podobný plán z roku 2007, v ktorom lídri EÚ odštartovali Európsku energetickú politiku. Plán pre obdobie 2007 – 2009 vyústil do niekoľkých konkrétnych dokumentov: energetický a klimatický balík, stratégia EÚ 20-20-20 a Tretí balík liberalizácie energetického trhu.

Ešte počas tejto jari vydá Komisia hodnotiace komuniké o Trans-európskych energetických sieťach (TEN-E) – projektoch, ktorých rozvoj sa priamo podporuje z rozpočtu EÚ. Bruselský zdroj pre EurActiv potvrdil, že v júni by Komisia mala TEN-E nahradiť novými nástrojmi v oblasti posilňovania energetickej bezpečnosti a rozvoja infraštruktúry.

V novembri by mala Komisia predstaviť návrh ďalšieho dokumentu – balíka pre rozvoj energetickej infraštruktúry. Jeho ústrednou myšlienkou by mala byť integrácia obnoviteľných zdrojov energií do prenosových sústav a rozvoj inteligentných sietí (tzv. smart grids).