Komisia predstaví zimný energetický balíček v predvečer bratislavskej konferencie

energetický balíček,

Lívia Vašáková a Alexander Duleba. FOTO-TASR

Veľký zimný energetický balíček predstaví Európska komisia (EK) 30. novembra v Bruseli.

Informovala o tom dnes na tlačovej konferencii ekonomická radkyňa Zastúpenia EK v SR Lívia Vašáková, za účasti riaditeľa Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) Alexandra Dulebu, v súvislosti s konaním energetickej konferencie “SET Plan 2016 – Central European Energy Conference (CEEC)“, ktoré je posledným veľkým podujatím predsedníctva SR v Rade EÚ v Bratislave. Bude sa konať od 30. novembra do 2. decembra 2016.

Základy energetickej únie

“Konferencia pre Európsku komisiu prichádza vo veľmi vhodnom čase, pretože EK plánuje tento týždeň predstaviť najväčší legislatívny balíček v oblasti energetiky, po ktorom bude zo strany EK na stole až 90 % opatrení potrebných na položenie základov energetickej únie,” priblížila Vašáková.

Podčiarkla, že energetika je jednou z desiatich veľkých priorít EK, ktorá sa snaží zlepšovať tak bezpečnosť dodávok energií, ako aj vytvárať lepšie prostredie na znižovanie cien (energií) a pre prechod na nízkouhlíkovú energetiku.

“Naša vlastná európska skúsenosť ukazuje, že je možné znižovať emisie pri rastúcej ekonomike. Práve počas slovenského predsedníctva sa ratifikovala prelomová Parížska dohoda o znižovaní emisií, ktorá by mala urýchliť vývoj a využitie nízkoulíkových a energeticky efektívnych riešení v energetike, doprave, priemysle, stavebníctve, či v poľnohospodárstve.

Tieto technológie potom vytvárajú príležitosti pre európske podniky pri tvorbe rastu, zamestnanosti, prípadne exportu,” spresnila.

Nový dizajn trhu s elektrinou

Pripomenula, že EK už vo februári tohto roku predstavila legislatívny balíček v oblasti zlepšenia bezpečnosti dodávok.

“Týkal sa hlavne plynárenstva. Tento týždeň plánuje EK legislatívne aj nelegislatívne opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a fungovania trhov s elektrickou energiou. Čo sa týka energetickej efektívnosti, dôraz sa bude klásť na budovy, ktoré spotrebúvajú okolo 40 % celkovej energie a sú zodpovedné za približne 37 % všetkých emisií,” poznamenala Vašáková.

“Plánuje sa revízia smernice o energetickej efektívnosti a smernice o energetickej efektívnosti budov, hlavne z dôvodu premietnutia cieľa pre energetickú efektívnosť do roku 2030 do legislatívy,” doplnila.

Súčasťou balíčka bude podľa nej aj oznámenie k ekodizajnu a pracovný plán ekodizajnu na ďalšie roky.

Rozdiel medzi veľkoobchodom a maloobchodom

Veľkoobchodné ceny na trhoch s elektrinou sú podľa nej “príliš nízke” na to, aby pokrývali náklady výrobcov a nemotivujú ich k budovaniu ďalších kapacít.

“Na druhej strane máme vysoké koncové ceny elektriny, ktoré znižujú konkurencieschopnosť podnikov a dostupnosť energie pre domácnosti. Aj z tohto dôvodu prichádza EK s viacerými legislatívnymi a nelegislatívnymi opatreniami. Hovorí sa najmä o novom dizajne trhu s elektrickou energiou, ale aj o revízii smernice o OZE. V tejto oblasti sme boli na európskej úrovni úspešní, čo sa týka zvyšovania podielu OZE na celkovej energii. Na druhej strane stále viac sa hovorí o väčšej nákladovej efektívnosti a väčšom zapojení OZE do trhového fungovania,” podčiarkla.

EK podľa jej slov taktiež predloží návrh spôsobu riadenia Energetickej únie, teda akým spôsobom by sa mala realizovať komunikácia medzi národnou a európskou úrovňou.

“Cieľom je prechod na integrované národné energetické a klimatické plány,” dodala Vašáková. Na podporu technológií podľa nej predstaví EK taktiež stratégiu výskumu, inovácií a konkurencieschopnosti.