Komisia prešetrí odobratie podpory slovenským výrobcom čistej energie

Tri slovenské asociácie výrobcov elektriny z biomasy, slnka a vody sa v marci obrátili na Európsku Komisiu so žiadosťou o prešetrenie problému s odňatím podpory z dôvodu nesplnenia oznamovacej povinnosti. List zaslali aj podpredsedovi Komisie Marošovi Šefčovičovi a eurokomisárovi pre klímu a energetiku Miguelovi Ariasovi Caňetemu.

Zastupujúci riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI) Pavel Šimon dnes informoval o úspešných rokovaniach na pôde generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre energetiku. „Komisia začína prešetrovať a riešiť sťažnosť slovenských výrobcov energie z OZE,“ povedal.

Slovenskí výrobcovia zelenej elektrickej energie mali do 15. augusta 2014 nahlásiť distribučným spoločnostiam a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) plán výroby na tento rok. Viac ako 1100 z nich si však podľa štátu túto povinnosť nesplnilo, hoci oni tvrdia opak. V decembri preto viacero výrobcov dostalo Oznámenie o nemožnosti uplatnenia si podpory pre kalendárny rok 2015.

ÚRSO každoročne na základe zaslaných údajov určuje podporu vo forme tarify, ktorá sa započítava do koncovej ceny elektriny pre domácnosti a priemysel. Na základe Zákona o podpore obnoviteľných zdrojov bol viacerým výrobcom garantovaný výkup zelenej elektrickej energie a s ním spojená podpora na celých  15 rokov.

Združenia tvrdia, že takéto opatrenie je likvidačné, pretože väčšina výrobcov nemôže splácať úvery. Mnohí z nich sú navyše závislí na nákupe surovín naviazané napríklad na poľnohospodársku výrobu.  

„Tohtoročné nezákonné odobratie zákonom zaručenej podpory, ku ktorému siahli distribučné spoločnosti, ohrozuje 1200 firiem a až 3600 zamestnancov. Vážnejšia je však obava, že ak sa takýto krok ‘prepečie’ v roku 2015, môže sa zopakovať v ďalších rokoch," upozornil Pavel Šimon.

Zástupcovia výrobcov sa okrem Komisie plánujú obrátiť na Ústavný súd SR. „Nie je možné niekomu uvaliť takéto drastické finančné sankcie iba tak, bez riadneho správneho konania, bez možnosti odvolania, hoci na Slovensku sme si už zvykli na všeličo," dodal Šimon.

EurActiv/TASR