Komisia „skúma“ štátnu pomoc pre kapacitné mechanizmy

Zdroj: European Parliament

Komisia zaslala v rámci vyšetrovania efektívnosti tzv. kapacitných mechanizmov, ktoré

majú zabrániť výpadkom elektrického prúdu v čase špičky viac ako 200 dotazníkov a to spoločnostiam v Belgicku, Poľsku, Nemecku, Francúzsku, Chorvátsku a šiestich iných členských štátoch.

Čoraz viac členských štátov začalo zavádzať podobné opatrenia na podporu investícií do elektrární a podporu ich prevádzky v záujme uspokojovania dopytu po elektrickej energie. Komisia preto v apríli začala vyšetrovanie na preukázanie ich nevyhnutnosti.

Predbežné závery ukázali, že zatiaľ čo niektoré kapacity boli z krátko až strednodobého hľadiska nevyhnutné, mnohé iné nie.

„Bohužiaľ zo sektorového prieskumu vyplýva, že kapacitné mechanizmy sú často vnímané ako rýchle riešenie na miesto skutočného trhu a regulačných reforiem,“ povedala eurokomisárka Margrethe Vesteger na konferencii organizovanej College of Europe.

„Ak by spotrebitelia mali napríklad väčšiu motiváciu reagovať na zvyšovanie cien a odberové špičky, znížili by svoju spotrebu a zavádzanie kapacitných mechanizmov na podporu dopytu by nebolo tak potrebná,“ dodala Vesteger.

Predbežnú správu Komisia zverejní už začiatkom budúceho roka. V minulosti podobné prieskumy vo farmaceutickom či energetikom sektore viedli k žalobám voči konkrétnym spoločnostiam.

Kapacitné trhy v Energetickej únii

Prieskum je súčasťou posilňovania odolnosti európskeho bloku voči výpadkom a nedostatkom energií v rámci Energetickej únie, ktorú slovenský podpredseda Komisie Maroš Šefčovič predstavil začiatkom roka 2015.

Na budúci rok európska exekutíva predstaví novú iniciatívu s cieľom koordinovať kapacitné trhy v rámci jednotného energetického trhu EÚ.  

V niektorých prípadoch môže byť tento model oprávnený, členské štáty však musia preukázať, že podpora týchto záložných kapacít je v súlade s pravidlami o štátnej pomoci. Musia byť teda nevyhnutné a nenarúšať hospodársku súťaž v rámci jednotného trhu EÚ neprimeraným zvýhodňovaním jedného výrobcu alebo druh technológie.

Zástancovia kapacitných mechanizmov tvrdia, že tento model je najefektívnejší na zabránenie výpadkov prúdu v čase špičky. Záložné elektrárne môžu byť totiž spustené napríklad len v čase nedostatku elektrickej energie pri zvýšenej spotrebe.

Odporcovia však namietajú, že takáto podpora je verejnou dotáciou pre uhoľný priemysel a uhoľné elektrárne.

Napríklad na Slovensku môže ako kapacitný mechanizmus slúžiť práve uhoľná elektráreň v Novákoch, ktorá má podľa Slovenských elektrární  „flexibilnú schopnosť reagovať na regulačný dopyt po regulačnej elektrine“. V prípade zvýšenej spotreby môže elektráreň nabehnúť do menej ako 30 minút.

V skorších návrhoch Energetickej únie Komisia predpokladala úplne otvoriť kapacitné mechanizmy cezhraničným investíciám, čomu sa podľa bruselského EurActivu nebráni ani podpredseda Komisie Šefčovič. Konkrétne opatrenia by mali byť známe až po prehodnotení smernice o bezpečnosti dodávok elektrickej energie, ktorú má Komisia na pláne už budúci rok.