Komisia: Štáty hrajú v energetických úsporách dvojitú hru

Zdroj: Európsky parlament

Podľa Philipa Loweho, generálneho riaditeľa Komisie pre energetiku vlády krajín EÚ blokujú cestu k záväzným pravidlám, ktoré by povzbudili energetickú efektívnosť a pomohli naplniť jeden z troch klimaticko-energetických cieľov, ktoré si EÚ stanovila pre rok 2020. Ďalšími dvoma je zníženie emisií CO2 o 20 % a zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na 20 %.

Komisia v júni predstavila návrh smernice, podľa ktorého by distribučné spoločnosti a obchodníci s energiami museli u svojich koncových zákazníkov ušetriť energiu na úrovni 1,5 % svojho podielu na trhu. Takisto navrhla povinnosť ročne renovovať 3 % budov vo verejnom vlastníctve.

Lowe uviedol, že Komisia tieto návrhy predložila po tom, čo členské krajiny odmietli myšlienku, aby bol cieľ energetickej efektívnosti vo výške 20 % právne záväzný.

„Záver z posledného stretnutia [s vládami] bol: Nuž, ani nám sa záväzné opatrenia nepáčia,“ uviedol na margo nedávneho neformálneho stretnutia s ministrami pre energetiku v Poľsku.

„Nepáčia sa im záväzné ciele ani záväzné opatrenia, a predsa prehlasujú energetickú efektívnosť za jednu z najdôležitejších priorít Európskej únie. Prepáčte, ale toto musí skončiť,“ argumentoval Lowe počas debaty o energetickej politike, ktorú zorganizoval bruselský think-tank Bruegel.

Úlohou cieľa v energetickej efektívnosti je ešte výraznejšie znížiť emisie CO2, ale tiež výdaje na dovoz energií zo zahraničia, ktoré v súčasnosti dosahujú približne 270 miliárd eur ročne za ropu a 40 miliárd eur za plyn.

Pri dodržiavaní súčasných predpisov sa však pravdepodobne nepodarí cieľ 20 % dosiahnuť a krajiny do roku 2020 ušetria len 9 percent energie.

Komisár Günther Oettinger zdôrazňuje, že dá členským krajinám dva roky na zväčšenie úsilia v tejto oblasti. Ich schopnosť dosiahnuť želané úspory Komisia následne opätovne prehodnotí a v prípade potreby navrhne právne záväzné ciele.

(EurActiv/Reuters)