Štáty môžu znižovať ceny energií, len ak neporušia trhové pravidlá

„Komisia vypracuje súbor nástrojov, ktorý by mohol byť užitočný pre všetky členské štáty pri riešení súčasnej situácie," povedala Simson v stredu (22.9.) po stretnutí ministrov hospodárstva členských krajín v Slovinsku [EPA-EFE/John Thys]

Eurokomisia vypracuje balík opatrení, aby pomohla členské štátom znižovať ceny energií v súlade s pravidlami vnútorného trhu s energiou, sľúbila komisárka pre energetiku Kadri Simson na stretnutí ministrov hospodárstva v Slovinsku.

Európske ceny energie tento raketovo narástli, v Španielsku viac ako trojnásobne. Španielsko preto vyzvalo Komisiu, aby zorganizovala koordinovanú reakciu európskych krajín a poskytla im návod, ako môžu stlmiť nárast cien bez porušenia trhových pravidiel.

Španielsko: Obnoviteľná energia dopláca na stúpajúcu cenu fosílnych palív

Európska komisia odmietla žiadosť Španielska, aby zmenila spôsob stanovovania ceny energií. V krajine totiž dpsiahli ceny elektriny rekordné maximá. Zdražovaniu elektriny sa nevyhneme ani na Slovensku, upozorňuje regulačný úrad.

Len povolené nástroje

Eurokomisárka pre energetiku Kadri Simson na stretnutí ministrov hospodárstva členských krajín navrhla, že Brusel vypracuje usmernenia, ktoré krajinám pomôžu v nasledujúcich týždňoch čeliť zvýšeniu cien.

Balík opatrení má pomôcť vládam, aby sa zorientovali v možnostiach rýchlej reakcie na cenové skoky v rámci pravidiel Únie. Môžu pri tom prispôsobovať daň z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebné dane alebo využiť priamu podporu na ochranu spotrebiteľov pred vysokými nákladmi.

Referenčné európske ceny plynu od januára vzrástli o viac ako 250 percent v dôsledku celosvetového hospodárskeho oživenia po otvorení ekonomík na jar tohto roku. Vysoký dopyt po zemnom plyne v Ázii obmedzil dodávky do Európy, ktorá má pred zimou vyčerpané zásoby. Nedostatok plynu spôsobil šok v odvetviach závislých od zemného plynu vrátane energetiky až po potravinárstvo.

Podľa eurokomisárky Simson európsky energetický trh za nárast cien nemôže, keďže trhové ceny tvoria len tretinu účtov za energie v členských štátoch. Zvyšok tvoria dane a ďalšie poplatky.

Elektrina prudko zdražie. Domácnosti a malé podniky uchránime, sľubuje ministerstvo

Regulačný úrad v júli upozornil, že v dôsledku rastu cien ropy a plynu zdražie budúci rok energia aj na Slovensku. Ministerstvo hospodárstva chce dopady na slovenské domácnosti a podnikateľov zmierniť.

Skoordinovať prístup štátov

Niektoré vlády, vrátane Španielska, Talianska a Grécka, uviedli, že zvažujú vnútroštátne opatrenia, ako sú subvencie alebo cenové stropy, ktoré majú občanov chrániť pred rastúcimi nákladmi, v čase keď sa ekonomiky zotavujú z pandémie koronavírusu.

Slovenská vláda chce napríklad obmedzením dotácií pre fotovoltiku prispieť k zníženiu koncovej ceny pre domácnosti aj pre priemysel. Regulačný úrad zas plánoval ovplyvniť niektoré zložky, ktoré tvoria konečnú cenu elektriny, ako je napríklad cena za prenos, tarifa za prevádzkovanie systému či cena za distribúciu.

Nemecko naopak uviedlo, že nevidí potrebu vládnych intervencií na boj proti rastúcim cenám plynu.

Klimatický šéf Komisie: Za rekordnými cenami energií je závislosť Európy na fosílnych palivách

Vysoké ceny energií v európskych krajinách sú jasným signálom, aby Únia urýchlila zelený prechod a utlmila využívanie fosílnych palív, povedal podpredseda Komisie pre zmenu klímy Frans Timmermans.

Ceny rastú kvôli závislosti na fosílnych palivách

Obavy z rýchlo rastúcich nákladov na energiu môžu byť vodou na mlyn pre kritikov plánovaného začlenenia sektory budov a dopravy do obchodovania s emisiami. Tento krok, pred ktorým varujú niektoré krajiny EÚ a zákonodarcovia, by podľa nich spôsobil ďalšie navýšenie účtov spotrebiteľom.

Analytici uviedli, že za rast cien elektriny sú zodpovedné predovšetkým rastúce ceny plynu, a nie ceny emisných povoleniek.

Brusel uviedol, že nárast cien by mal krajiny povzbudiť k tomu, aby urýchlili prechod od fosílnych palív.

Musíme urobiť rozhodujúce kroky správnym smerom s využitím vlastných lokálne dostupných zdrojov – musíme znížiť svoju závislosť na fosílnych palivách,” povedal slovinský minister infraštruktúry Jernej Vrtovec, ktorý viedol stredajšie ministerské stretnutie.

Rakúska ministerka pre klímu a energetiku Leonore Gewessler vyhlásila, že rýchlejší prechod na obnoviteľné zdroje by urobil Úniu dlhodobo odolnejšou voči kolísaniu cien”.

Predstavitelia bývalého členského štátu Spojeného kráľovstva upozornili, že skokový nárast cien plynu pravdepodobne prinúti britských dodávateľov energie ukončiť svoju činnosť, čo môže mať dlhotrvajúce následky na domáci priemysel.

Partner