Komisia trvá na liberalizácii energetiky

zdroj: creativecommons.org

Očakávania, že sa Komisia postaví zmierlivo k francúzsko-nemeckému návrhu „tretej alternatívy“ liberalizácie energetiky, sa zatiaľ nenapĺňajú. Komisár pre energetiku Andris Piebalgs v liste pre Financial Times zdôraznil potrebu oddelenia dodávok energie od jej transmisie- takzvaný úplná unbundling.

Práve ten je najväčším kameňom sporu. Komisia pôvodne požadovala úplné rozdelenie veľkých energetických, vertikálne integrovaných, firiem tak, aby sa oddelila výroba energie (elektrická energia, zemný plyn) od jej prenosu energetickou infraštruktúrou. Pod politickým tlakom zahrnula do minuloročného „tretieho energetického balíčka“ aj druhú možnosť – vlastnícka štruktúra by ostala zachovaná, transmisná sústava však bude podriadená Nezávislému systémovému operátorovi (ISO), čím by energetické giganty de facto stratili možnosť ovplyvňovať manažment energetických sietí (EurActiv.sk, 20. september 2007).

Ani s týmto návrhom však nenašla Komisia v skupine krajín, vedených Francúzskom a Nemeckom, pochopenie. Tie začali hovoriť o „tretej možnosti liberalizácie energetiky“, pričom jej detaily sa začali vynárať od začiatku tohto roku (EurActiv.sk, 30. január 2008). Nepočítajú s vytvorením ISO, ale s oddelením riadenia výroby a transmisie energie. Vlastníci infraštruktúry by mali obmedzenú možnosť zasahovať do každodenného chodu a museli by pri tom spolupracovať s národnými vládami. Operátor siete by súčasne nesmel odmietnuť pripojiť akúkoľvek novú elektráreň do energetickej siete z dôvodu jej nedostatočných kapacít, čím sa má zabezpečiť slobodný prístup na trh.

Ešte začiatkom týždňa sa zdalo, že by Komisia mohla za určitých podmienok z návrhom súhlasiť (EurActiv.sk, 25. február 2008). Lenže pred včerajším stretnutím ministrov energetiky v Bruseli, kde sa diskutovalo aj o jeho detailoch, vyšli z jej strany opačné signály. Komisár Piebalgs v stredu pre Financial Times napísal, že „slobodná konkurencia môže existovať len pri neutrálom a nezávislom operátorovi sietí“. Tým dal jasne najavo, že európska exekutíva trvá na úplnom oddelení vlastníctva, alebo podriadení transmisných sietí Nezávislému systémovému operátorovi.

Komisii prišla podpora v presadzovaní jej názorov na liberalizáciu aj z úplne nečakanej strany – nemecký E.ON ponúkol na predaj svoju prenosovú infraštruktúru „operátorovi, ktorý nebude mať žiaden záujem na výrobe energie, alebo jej dodávkach“. Detailom návrhu E.ON sa ešte budeme venovať.