Komisia zastavila vyšetrovanie spoločnosti ČEZ

Článok 102 Zmluvy o fungovaní EÚ zakazuje zneužívanie dominantného postavenia na trhu firmami. Po neohlásených inšpekciách v priestoroch spoločnosti ČEZ a ďalších energetických podnikov v roku 2009 zahájila Európska komisia v júni 2011 hĺbkové vyšetrovanie situácie v českom odvetví elektrickej energie. V rámci riešenia prípadu sa ČEZ rozhodol odstrániť obavy EK, že si firma vyhradzovala kapacitu v sieti prenosových sústav s cieľom zabrániť vstupu konkurentov na trhu, návrhom predaja niektorých svojich elektrární.

Konkrétne ČEZ ponúkol tieto alternatívy, ktoré by jeho výrobnú kapacitu znížili o 800 až 1000 MW: predaj elektrárne Počerady; predaj elektrárne Chvaletice; alebo predaj elektrární Mělník III a Tisová.

Následne EK konzultovala s aktérmi dopad navrhnutých opatrení v rámci tzv. trhového testu. V rámci neho napríklad konzultačná spoločnosť Candole Partners upozornila Európsku komisiu, že ani jedna z predložených alternatív dostatočne nezredukuje dominanciu spoločnosti na domácom trhu.

V stredu (10.4.) EK oznámila, že súbor záväzkov spoločnosti ČEZ prijíma. Toto rozhodnutie podľa článku 9 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 neobsahuje nález o tom, či sa spoločnosť skutočne dopustila protiprávneho konania. Záväzky sa stávajú právne záväzné a vyšetrovanie EK sa zastavuje.

EK schváli nového majiteľa

Podpredseda EK zodpovedný za hospodársku súťaž Joaquín Almunia uviedol: „Intenzívnejšia hospodárska súťaž vedie k nižším cenám. Predaj významnej výrobnej kapacity umožní, aby na český trh s elektrinou vstúpil nový aktér  konkuroval spoločnosti ČEZ ako zavedenému výrobcovi To bude v prospech všetkých odberateľov elektriny.“

Firma uskutoční predaj pod dohľadom kontrolného správcu, ktorý overí najmú to, že transakcia nebude môcť vyvolávať nové obavy z narušenia konkurencie na trhu. Kupujúceho musí schváliť Európska komisia.

Ak by spoločnosť tieto záväzky porušila, EK jej môže uložiť pokutu do výšky 10 % celkového obratu bez toho, aby musela dokazovať, že došlo k porušeniu pravidiel hospodárskej súťaže v EÚ.