Kompromis o „zelených kritériách“ pre biopalivá

Na technickom stretnutí národných expertov v Paríži, 25. júla, bola dosiahnutá „silná konvergencia“, tvrdí Paríž. Predsedníctvo tak dúfa, že sa na zajtrajšom (3. septembra) stretnutí stálych zástupcov podarí dosiahnuť dohodou o kritériách udržateľnosti biopalív.

Dohoda by mala stáť na dvojfázovom prístupe. V prvej etape sa do cieľa 10% podielu budú počítať iba tie biopalivá, vďaka ktorým sa dosiahnu úspory 35% emisií CO2 v porovnaní s fosílnymi palivami. Podľa výsledkov prehodnotenia politiky v roku 2014 by sa od 2017 mohol limit zvýšiť až na 50% úsporu emisií.

Podľa zdrojov z prostredia diplomacie sa experti zhodli aj na potrebe monitorovať nepriame dopady zmeny spôsobu využívania pôdy  odlesňovanie (čím sa koncentrácia CO2 v atmosfére zvyšuje) a nárast cien potravín.

Na druhej strane, producenti pestujúci biopalivá na „degradovanej pôde“ budú môcť vypúšťať viac emisií (z kultivačných strojov a pod.). Získajú „bonusové“ limity na emisie CO2. Hovorí sa až o 29 gramoch, no konsenzus sa v tejto otázke ešte nepodarilo dosiahnuť.

Zdroje tiež tvrdia, že produkcia biopalív bude musieť rešpektovať aj iné environmentálne kritériá, ako je ochrana biodiverzity a pôdy s vysokým obsahom zachyteného uhlíka (mokrade, lesy).

Ďalšie kritériá – ochrana pôdy, vody, ovzdušia pred znečistením, zákaz využívania detskej práce a rešpektovanie ľudských práv – nebudú záväzné, budú však brané do úvahy a producenti biopalív o nich budú musieť informovať. V dlhodobom horizonte sa vytvorí certifikačná schéma biopalív.

Každé dva roky bude Komisia podávať správu o nepriamych efektoch na využívanie pôdy a ceny potravín a bude mať právo prijať nápravné opatrenia.

Európskemu parlamentu však tieto záruky nestačia. Výbor EP pre priemysel a energetiku včera odmietol cieľ zvýšenia podielu biopalív v doprave na 10% s tým, že navrhované kritériá nie sú dostatočné. Správa pripravená zeleným europoslancom Claude Turmesom podčiarkuje „silné dôkazy aby sa vzdalo povinného 10% podielu palív z obnoviteľných zdrojov“.

Ešte v júli prijal Výbor EP pre životné prostredie kompromis podporený poslancami z rôznych strán a rôznych krajín, podľa ktorého treba znížiť limit pre biopalivá na 4% do roku 2015, „z čoho minimálne 20% bude naplnených využívaním elektrickej energie a vodíka z obnoviteľných zdrojov, bioplynom, alebo dopravných biopalív z lignocelulózovej biomasy a rias“.

Europoslanci tiež podporujú prísnejšie kritériá udržateľnosti, vrátane cieľa „minimálne 55% alebo 60% ušetrenia emisií skleníkových plynov“.