Koniec ciel na čínske solárne panely teší energetikov. Výrobcovia smútia

Čínska solárna elektráreň s článkami vyrobenými v Číne [EPA-EFE/ROMAN PILIPEY]

Európska exekutíva nevyhovela domácim producentom solárnych článkov, ktorí žiadali predĺženie platnosti antidumpingových opatrení na výrobky z Číny.

Európska komisia potvrdila, že nepredĺži opatrenia na ochranu obchodu so solárnymi panelmi pôvodom z Číny.

Antidumpingové a antisubvenčné opatrenia Európskej únie týkajúce sa solárnych panelov dovážaných z Číny prestali platiť v pondelok 3. septembra o polnoci po uplynutí takmer piatich rokov ich používania. Komisia tak odmietla žiadosť európskych výrobcov o ďalšie predĺženie ochranných opatrení.

Energetický sektor počíta po vypršaní ochranných ciel na dovoz fotovoltaických zariadení z Číny z poklesom nákladov na solárnu elektrinu. „To tiež uľaví peňaženkám spotrebiteľom elektriny,“ uviedol nemecký Spolkový zväz energetiky a vodohospodárstva (BDEW).

Inštitúcie EÚ sa dohodli: Podiel obnoviteľných zdrojov bude 32 %

Komisia, Parlament a členské štáty včera dosiahli politickú dohodu o cieli v oblasti obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030.

Clá platili päť rokov

Antidumpingové a antisubvenčné clá vstúpili do platnosti v roku 2013, aby ochránili európsky solárny priemysel, keďže čínske firmy predávali solárne panely hlboko pod normálnou trhovou cenou.

Európski výrobcovia však odvtedy znížili výrobné náklady. Preto sa už v roku 2017 rozhodlo, že clá sa postupne zrušia. Pôvodne dosahovali výšku až 64,9 percenta

Európska exekutíva vo svojom oznámení spresnila, že po zvážení potrieb výrobcov aj tých, ktorí používajú alebo dovážajú solárne panely, sa rozhodla, že je v najlepšom záujme Únie ako celku, aby upustila od uvedených antidumpingových a antisubvenčných opatrení.

Toto rozhodnutie zohľadňuje tiež nové ciele Únie v oblasti obnoviteľnej energie.

Maroš Šefčovič: Ak chcú ľudia solárne panely, umožnime im to

O novej energetickej legislatíve sa portál EurActiv.sk rozprával s podpredsedom Európskej komisie pre energetickú úniu MAROŠOM ŠEFČOVIČOM na SET Plan – Central European Energy Conference X.

Rovnováha medzi záujmami

EÚ najprv uložila antidumpingové a antisubvenčné opatrenia proti čínskym solárnym panelom v decembri 2013 na obdobie dvoch rokov. Tieto kroky boli obnovené v marci 2017, ale len na obdobie 18 mesiacov, na rozdiel od obvyklých piatich rokov.

Komisia sa vlani v marci usilovala nájsť rovnováhu medzi záujmami používateľov, dovozcov a výrobcov solárnych panelov v EÚ a chcela zabezpečiť, aby spotrebitelia v EÚ mohli nakupovať panely za ceny blízke tým na svetovom trhu. Rozšírenie ochranných opatrení len na obdobie 18 mesiacov znamenalo kompromis medzi konkurenčnými záujmami a postupné prispôsobovanie cien dovozu do EÚ cenám na svetových trhoch.

Podľa oznámenia Komisie sa situácia na trhu nezmenila do takej miery, že by bolo odôvodnené ďalšie predĺženie ochranných opatrení nad rámec plánovaných 18 mesiacov. Európska exekutíva preto odmietla žiadosť zo strany tohto výrobného odvetvia EÚ o nové preskúmanie ukončenia opatrení.

Komisia opäť vyšetruje čínske solárne panely

EÚ podozrieva čínskych výrobcov solárnych produktov z obchádzania dohody, ktorá ukončila najväčší obchodný spor medzi Čínou a EÚ.

Partner

 Aktuálne informácie