Kontrolóri varujú, že Slovensko zaostáva v obnoviteľných zdrojoch, plyne aj vodíku

Testovacia prevádzka slovenského elektrobusu v Poprade v roku 2018. [TASR/Adriána Hudecová]

Najvyšší kontrolný úrad vyčíta vláde slabú podporu zelených energií v energetike a alternatívnych palív v doprave. Ministerstvo hospodárstva sa bráni, že robí „najväčšiu reformu“ a „dramatický“ pokrok.

Za poklesom podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na celkovej národnej spotrebe energie je rast slovenského hospodárstva.

V utorok (6. augusta) to uviedol pre TASR hovorca Ministerstva hospodárstva (MH) SR Maroš Stano v reakcii na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.

Dôvodom je rast spotreby

„Dôvod poklesu podielu OZE je jednoduchý – hospodárstvo SR rastie, ekonomika je výkonnejšia, a to znamená aj vyššiu spotrebu energie, najmä elektriny a palív v doprave. Matematicky teda klesá podiel obnoviteľných zdrojov. Počet a reálne využívanie obnoviteľných zdrojov však neklesá, práve naopak,“ zdôvodnil.

Podiel obnoviteľných zdrojov na Slovensku padá, spotreba energie stúpa

Zo zelených energií pochádzalo v roku 2017 len 11,5 percenta slovenskej spotreby energie. Fotovoltický priemysel kritizuje štát, že aj napriek novému zákonu robí málo pre jeho rozvoj.

Ministerstvo hospodárstva SR podľa Stana intenzívne pracuje na zvyšovaní počtu využívaných OZE.

„Na plné obrátky funguje podpora domácich zdrojov v programe Zelená domácnostiam, rozbehli sme najväčšiu reformu podpory obnoviteľných zdrojov energie za posledné roky, ktorá umožnila výstavbu nových obnoviteľných zdrojov energie, ako aj novinku – lokálny zdroj. V porovnaní s minulosťou chce MH SR podporu OZE postaviť vo väčšej miere na trhovom princípe, aby toľko nezaťažovala ceny elektriny,“ informoval hovorca.

„Správa NKÚ spomenula veľmi správne, že aj vďaka cielenej podpore ministerstva hospodárstva sa dramaticky rozšíril počet elektromobilov, aktuálne je v plnom prúde podpora elektronabíjačiek pre samosprávy, ktorá významne zvýši ich počet. Do konca roka by ministerstvo malo oznámiť ďalšiu podporu vlny kúpy elektromobilov. Vláda, ale aj MH SR, súčasne pracuje na podpore vyššej energetickej efektívnosti budov,“ dodal Stano.

Slovensko sa cieľu asi minie

Riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ SR Janka Burdová v utorok (6. augusta) informovala o tom, že hrozí, že Slovensko nesplní európske záväzky v oblasti zmeny klímy a energetiky.

O cieli pre obnoviteľné zdroje chce Žiga s Komisiou ešte diskutovať

Minister hospodárstva v diskusii o uhlíkovej neutralite zdôrazňuje záujmy slovenského priemyslu. Premiér naopak tvrdí, že ochrana životného prostredia by mala byť nadradená všetkým podnikateľským záujmom.

„Národná autorita pre oblasť externej kontroly preverila, aké kroky realizujú zodpovedné ministerstvá v jednotlivých oblastiach. Na základe kontrolných zistení upozorňuje úrad na riziko nesplnenia záväzného slovenského cieľa – dosiahnutia 14-percentného podielu energie z OZE na celkovej národnej spotrebe. Rezervy vidia kontrolóri tiež v podpore elektromobility či pri výrobe pokročilých biopalív, kde tiež hrozí nesplnenie záväzkov SR voči EÚ,“ spresnila.

Burdová pripomenula, že kým v roku 2005 bol na Slovensku podiel OZE na hrubej konečnej spotrebe na úrovni 6,7 percenta, tak v roku 2020 by to už malo byť 14 percent.

„V ostatných dvoch rokoch bol zaznamenaný pokles podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe, čo indikuje riziko nesplnenia slovenského záväzku,“ podčiarkla Burdová.

Ani jedna vodíková stanica

NKÚ SR podľa Burdovej upozorňuje tiež na vysoké výkupné ceny, ktoré sú garantované na obdobie 15 rokov a premietajú sa do ceny elektriny pre každého konečného spotrebiteľa.

Náhrada zemného plynu vodíkom? Na Slovensku to zatiaľ vyzerá ako sci-fi

Zemnému plynu v Európe bola podľa plynárov už vyhlásená vojna. Na Slovensku však ešte nevidno rozvoj plnohodnotných alternatív ako vodík či biometán.

V roku 2010 bola výkupná cena elektriny z OZE na úrovni takmer 431 eur/megawatthodina (MWh) a postupne klesala, až sa v roku 2018 dostala na úroveň 85 eur/MWh.

Pozitívne je možné podľa nej hodnotiť národný projekt Zelená domácnostiam, prostredníctvom ktorého bolo podporených 3675 fotovoltických panelov na rodinných a bytových domoch. Projekt bol podporený nielen štátnymi prostriedkami, ale aj zdrojmi EÚ vo výške 45 miliónov eur.

Burdová upozornila, že jedným z nástrojov podporujúcich zníženie skleníkových plynov je podpora trhu s alternatívnymi palivami. Slovensko najvýraznejšie zaostáva pri využívaní vodíka ako alternatívneho paliva. V ostatných rokoch nebola vybudovaná žiadna verejne prístupná vodíková stanica a nebola poskytnutá ani takto smerovaná žiadna štátna podpora.

Slabá podpora alternatívnych palív

Zdôraznila, že systém podpory alternatívnych palív podľa kontrolného úradu nemotivuje prípadných aktérov a vážnym ukazovateľom je skutočnosť, že štát neposkytol žiadnu cielenú podporu na predaj vozidiel s pohonom CNG (stlačený zemný plyn), LNG (skvapalnený zemný plyn) či LPG (skvapalnený ropný plyn).

Plyn sa oplatí pri autobusoch a kamiónoch, v osobných autách nie je realistickým riešením

Odborné štúdie sa nezhodujú na výhodnosti plynu pri osobných automobiloch. V ťažkej nákladnej doprave môže znížiť emisie asi o 15 percent. Na Slovensku je plyn preferovaným spôsobom ekologizácie verejnej dopravy.

Daňové úľavy, zavedenie zníženej sadzby spotrebnej dane z motorových vozidiel a zníženie registračného poplatku za prihlásenie vozidla do evidencie boli stimulom, ktorý len mierne podporil nákup vozidiel s alternatívnym pohonom.

Nepremietol sa však do zvýšenia spotreby alternatívnych palív.

„Národná autorita pre oblasť kontroly pozitívne hodnotí poskytovanie štátnych dotácií pre miestnu a krajskú samosprávu, ktoré sú viazané na nákup a využívanie elektromobilov. Podporné vládne nástroje sa prejavili v náraste počtu vozidiel s elektrickým pohonom, pričom v roku 2015 bolo registrovaných len 188 áut na elektrický pohon, v roku 2017 to už bolo 2178 vozidiel,” doplnila.

Zatiaľ žiadny vládny audit

Európske spoločenstvo si spoločne s členskými štátmi stanovilo záväzky, ktoré majú prispieť k zníženiu skleníkových plynov, zvýšeniu podielu OZE na celkovej spotrebe, ale tiež k zvýšeniu energetickej efektívnosti. Základné národné ciele Slovenska vychádzajú z klimatickej a energetickej politiky EÚ s termínom naplnenia do roku 2020.

Advokát Poláček: Slovensko môže mať problém naplniť cieľ pri obnoviteľných zdrojoch

Bude veľký tlak v prospech zelených energií v slovenskom energetickom mixe. Musíme vynaložiť veľa úsilia, aby sme európsky cieľ dosiahli, myslí si Pavol Poláček.

Burdová dodala, že klimaticko-energetická politika patrí v SR do pôsobnosti viacerých ministerstiev. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR zodpovedá za energetiku a energetickú účinnosť, garantuje preklápanie európskej legislatívy do národných právnych predpisov a pri príprave kľúčových stratégií, koncepcií primárne spolupracuje s Ministerstvom životného prostredia SR či rezortom dopravy.

NKÚ SR podľa Burdovej upozorňuje vládu na existujúce rezervy pri aktívnej koordinácii dotknutých ministerstiev zo strany jedného zodpovedného rezortu.

Kontrolný úrad poukazuje tiež na skutočnosť, že v ostatných štyroch rokoch nebola vykonaná žiadna cielená kontrola, tematický vládny audit, ktorý by bol zameraný na plnenie cieľov a opatrení prijatých v oblasti zmeny klímy a energetiky.